Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB Östergötland får Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Det är ett sätt att lyfta fram företag som bedöms vara föredömen för kundorienterad utveckling. De företag som ansöker blir grundligt och detaljerat granskade och måste visa att det arbete som bedrivs innehåller en systematisk strävan att ständigt bli bättre. Man måste också visa hur man arbetar med kvalitet i arbetsprocesserna på ett rent konkret sätt. För andra gången får nu HSB Östergötland ta emot utmärkelsen. Utmärkelsen 2013 delas sedan ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni den 3 april 2014.

- Beskedet om att vi ytterligare en gång fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet är ett väldigt gott betyg på det arbete som utförs av många duktiga och engagerade medarbetare. Utmärkelsen visar att ett strukturerat och uthålligt arbete ger resultat! Denna gång är det särskilt roligt eftersom verksamheten de senaste åren vuxit och vi har många nya medarbetare, säger HSB Östergötlands vd Peter Lindgren. 

HSB Östergötland fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009. Efter att ha fått utmärkelsen måste man vänta några år innan man får möjlighet att ansöka igen. Det är en viktig grundprincip för att företag inte ska kunna leva på gamla meriter. Ytterst få företag har fått utmärkelsen två gånger.

- När vi nu får utmärkelsen igen är det ett fantastiskt kvitto på vår fortsatta kvalitetssträvan och visar att vi verkligen arbetar med ständiga förbättringar i fokus, säger Peter Lindgren.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet tar ett helhetsperspektiv på verksamheten vilket gör att ingen delkomponent glöms bort. Lyhördhet mot kunder, engagerade medarbetare, en god systematik och struktur samt en ständig uppföljning av resultat är några nyckelområden. Med en tydlig struktur i arbetet, ges medarbetaren utrymme att bidra till ständiga kvalitetsförbättringar. Det i sin tur ger HSB Östergötland nöjda kunder och en god lönsamhet.

- Att få ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet en gång är storslaget - att få den en andra gång är en ännu större bedrift! Styrelsen är oerhört imponerade över det vardagliga arbete som HSB Östergötlands medarbetare gör för att ständigt öka kvaliteten i arbetet. Priset visar tydligt att ett målmedvetet långsiktigt arbete ger resultat - ett resultat som betalar sig för våra medlemmar och ägare i form av ett mycket välskött företag, säger Mariethe Larsson, ordförande i HSB Östergötlands styrelse.

För mer information, kontakta:
Peter Lindgren, vd HSB Östergötland, 013-24 02 39
Mariethe Larsson, ordförande HSB Östergötland, 0703-66 73 66


Domarkommitténs motivering lyder:

HSB Östergötland har ett väl utvecklat ledningssystem där kund- och processfokus är framgångsfaktorer. Ambitionen att skapa och upprätthålla närhet till kunderna är en vägledande utgångspunkt i en stor del av organisationens processer.

Organisationen har väl utvecklade och integrerade metoder för att kontinuerligt utvärdera och förbättra processer och angreppssätt samt att till medarbetare och kunder kommunicera resultaten av verksamheten. Verksamheten genomsyras av en gemensam värdegrund och det systematiska arbetet mot mål och vision sker med delaktighet och engagemang i organisationens alla led.

HSB Östergötland visar på ett föredömligt sätt hur kundorienterad verksamhetsutveckling skapar engagemang och systematik med goda resultat som följd. Organisationen har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.


Ämnen


HSB Östergötland har kontor i Linköping, Motala, Mjölby, Hallsberg och har 150 bostadsrättsföreningar och 15 000 individuella medlemmar. HSB ägs av medlemmarna. Vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation går all vinst tillbaka för att utveckla hållbarhet och trygghet i vår samlade verksamhet inom förvaltningstjänster, medlemsverksamhet, nyproduktion och hyresrätter. Vi anpassar oss efter våra medlemmars behov och har hela tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande.

SIQ
, Institutet för kvalitetsutveckling, är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska Industriforskningsinstituten. SIQ har uppdraget att förmedla, sprida och samordna kunskap om kvalitetsutveckling i Sverige. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare (semester 11 juli - 17 augusti) HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund (semester 11 juli-15 augusti) 070-5496404

Åke Johansson

Presskontakt pressansvarig 11 juli - 29 juli 070 - 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm