Gå direkt till innehåll
HSB ska minska klimatpåverkan med 50 procent

Pressmeddelande -

HSB ska minska klimatpåverkan med 50 procent

HSB-stämman 2015 har antagit följande gemensamma uttalande:

Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Det är en tuff utmaning, inte minst för bostadssektorn som står för runt en tredjedel av Sveriges energianvändning och en betydande del av koldioxidutsläppen.

HSB har ett viktigt ansvar att bidra till Sveriges klimatmål. Det HSB gör för att främja långsiktig hållbarhet i boendet har betydelse för våra omkring 570 000 medlemmar och för samhället i stort. Vi satsar därför på att skapa en forskningsarena, HSB Living Lab, där vi tillsammans med bland annat Chalmers ska hitta svaren på hur vi kan leva hållbart hemma. För första gången någonsin kommer människor att leva och bo medan forskningen utvärderas. Vår förhoppning är att det ska leda till stora steg fram mot ett mer hållbart boende.

HSB höjer även ribban för att ligga i framkant i utvecklingen mot en hållbar bostadssektor. HSBs mål är att vi 2023 ska ha minskat vår klimatpåverkan med 50 procent, jämfört med år 2008.

Även regeringen behöver göra mer för att skapa förutsättningar för att bostadssektorns klimatutsläpp ska minska. HSB menar att framför allt följande behöver göras för att skapa en långsiktig och hållbar klimatpolitik för hela bostadsbeståndet:

  • Inför energisparlån för energirenoveringar som fokuserar på de smutsigaste kilowattimmarna och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder.
  • Tydliggör klimatpåverkan i byggprocessen. Regeringen bör ge berörda myndigheter, till exempel Boverket och Naturvårdsverket, i uppdrag att utveckla modeller i samarbete med branschen för att stimulera till minskad miljö- och klimatbelastning vid byggande av flerbostadshus.
  • Stötta solel. I Sverige producerar vi bara fyra kilowattimmar solel per invånare och år. I Tyskland produceras hundra gånger mer. Vi behöver ett system som ger tydliga ekonomiska incitament att investera i solel i flerbostadshus.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden