Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB svarar Nybyggarkommissionen

På eget initiativ presenterar HSB Riksförbund nu ett officiellt remissvar till den privata Nybyggarkommissionen.

 -Vi hoppas att den här typen av idéer och förslag, kan bidra till att det från statligt håll tas ett samlat grepp för att öka det svenska bostadsbyggandet, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

För knappt två månader sedan kom den så kallade Nybyggarkommissionen ut med sin slutrapport. Den innehöll flertalet konkreta förslag för att råda bot på de problem som idag präglar den svenska bostadsmarknaden. Trots att kommissionen är ett helt privat initiativ, väljer HSB Riksförbund nu att presentera ett remissvar på rapporten ” En bostadspolitisk agenda för Sverige – 63 förslag för ökat byggande”

Mottagare är politiker, branschaktörer och intresseorganisationer inom bostadsområdet. Bland dessa ingår riksdagspartierna, Boverket, SKL och Fastighetsägarna. 

-Svaren bygger på de idéer och visioner som vi tror är vägen framåt för svensk bostadspolitik, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

Viktiga förslag som saknas

Många av de 63 förslag som presenteras i Nybyggarkommissionens rapport är intressanta och angelägna. Men det finns några viktiga förslag med stor potential, som HSB anser saknas:

·  Införandet av skatteavdrag för bosparande - i många andra jämförbara länder finns mycket mer av olika former av subventioner eller skattelättnader som är avsedda att stimulera ett ökat bostadsbyggande.

·  Aktivare markpolitik – det finns ett stort behov av vettiga bostäder till vettiga priser. En sätt för det är genom innovativare markhantering i kommunerna, som tydligare premierar kvalitet och bidrar till kontroll av bostadspriser.

·  Halverad moms på byggande – en sådan reform skulle kosta ungefär lika mycket som den genomförda sänkningen av restaurangmomsen, men ge fler jobb och samtidigt minska bostadsbristen.

Ett samlat grepp är nödvändigt

Bostadsbristen är kännbar för såväl enskilda individer – inte minst unga – som för samhället i stort. Därför är det nödvändigt att frågan blir hanterad med bredast tänkbara uppslutning, både från privat håll men framförallt på politiskt nivå.

-  Vi hoppas att den här typen av idéer och förslag, kan bidra till att det från statligt håll tas ett samlat grepp för att öka det svenska bostadsbyggandet, avslutar Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

-  Men vi kan inte bara diskutera, vi måste även börja agera, avslutar Anders Lago, ordförande för HSB Riksförbund.

Remissvaret finns att läsa i sin helhet på http://tinyurl.com/mmey2s3

Mottagare

Socialdepartementet

Civilutskottet 

Socialutskottet

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland

Boverket  JM

Statskontoret 

Transportstyrelsen

Trafikverket

SKL

Sveriges Byggindustrier

Jagvillhabostad.nu

Mäklarsamfundet

Trä- och möbelföretagen

Fastighetsägarna

SABO

Stockholms Handelskammare

Västsvenska Handelskammaren

Sydsvenska Industri- och handelskammaren

Hyresgästföreningen

ÅF

WSP

Tyréns

Sweco

Skanska

PEAB

NCC

JM

Veidekke

Riksbyggen

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden