Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB tar nytt initiativ för kvinnor i styrelser

I 28 % av HSB Stockholms cirka 450 bostadsrättsföreningar innehas ordförandeposten av en kvinna. Antalet kvinnliga ordföranden i HSBs styrelser skiljer sig markant från den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser - och ökar kontinuerligt.

-  Vi arbetar aktivt för att skapa kompetenta och jämlika styrelser, säger Anders Svensson VD HSB Stockholm.

Den 7 mars anordnar HSB Stockholm därför en nätverksträff för kvinnliga styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar.

-  Att vara styrelseledamot passar inte alla, men det passar definitivt kvinnor lika bra som män. Målet med träffen är att erfarenhetsutbyte och diskussioner ska inspirera till att allt fler kvinnor tar plats i styrelserummen och vid ordförandeklubban, säger Birgitta Lönegård ordförande i HSB Stockholms styrelse.

Att delta i föreningslivet kräver ett engagemang utöver det vanliga. En styrelseledamot i en bostadsrättsförening förväntas kunna göra allt ifrån upphandlingar för miljonbelopp, delta på OVK-besiktningar till att knacka på en störande grannes dörr. Nästan alla styrelsemöten utförs på kvällstid och till förhållandevis låga ekonomiska ersättningar. Att var aktiv i en styrelse ger en ovärderlig erfarenhet och ställer krav på hög kompetens. I HSB, där kärnvärderingarna styr verksamheten, är engagemang och samverkan framgångsfaktorer för att hjälpa till att skapa kompetenta styrelser. HSB erbjuder utbildningar och seminarier för att stötta de förtroendevalda i sina uppdrag, och nätverksträffen är ett led i detta arbete.

Nätverksträffen äger rum den 7 mars på Moderna Museet i Stockholm. Som inspirationstalare deltar Charlotta Wikström, som har 25 års erfarenhet från operativa/ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom bland annat SAS och Com Hem.

För mer information och frågor, kontakta Linda Annwall presstalesman HSB Stockholm: linda.annwall@hsb.se,  tel 0734-034254


Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden