Följ HSB Riksförbund

HSB toppar bostadsbyggandet utanför Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 07:00 CET

Under 2015 byggstartade HSB flest bostadsrätter av alla aktörer i bostadsbranschen utanför Stockholmsområdet. Det senaste året har HSB kraftigt ökat bostadsbyggandet och toppar nu listan. Utvecklingen ligger i linje med HSBs ambition att öka byggtakten i hela landet.

– Det är oerhört glädjande att HSB ProjektPartner bygger flest bostadsrätter av alla aktörer utanför Stockholm. Ett gediget och konsekvent arbete, med allt från strategiska markförvärv till stabilt försäljningsarbete, ger nu utdelning. Som samhällsbyggare är det viktigt att kunna bidra med bostäder i hela landet. Det är särskilt angeläget när bostadsbristen idag sprider sig till en majoritet av landets kommuner, säger Matias Lindberg, vd för HSB ProjektPartner AB, som är HSBs gemensamma nyproduktionsbolag.

För 2016 är prognosen att HSB kommer att starta 1 800 bostadsrätter utanför Stockholm och 2 600 bostadsrätter totalt i landet. Med en tydlig satsning på ett nytt segment bostadsköpare bland yngre målgrupper som tidigare inte har haft möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder tror HSB att bostadsproduktionen kan öka ytterligare under de närmaste åren genom att utbudet breddas.

Produktionsstartade bostadsrätter 2015 och planerade 2016


2015 2016
Riket exkl. Stockholm 1 383 1 800
Stockholm 581 800
Totalt 1 964 2 600

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.