Gå direkt till innehåll
HSB välkomnar regeringens förslag om höjt tak på bolån

Pressmeddelande -

HSB välkomnar regeringens förslag om höjt tak på bolån

Regeringen har föreslagit ett höjt bolånetak, från 85 till 90 procent. HSB välkomnar förslaget och ser det som ett steg i rätt riktning för att ge fler möjligheten att köpa sin första bostad.

– Det är positivt att regeringen tar i frågan. Vi har en allvarlig kris på bostadsmarknaden där landets underskott på bostäder ständigt växer, och det här är ett steg i rätt riktning för att komma åt delar av problemet, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

HSB har tidigare föreslagit ett riktat startlån för förstagångsköpare som ska underlätta inträdet på bostadsmarknaden. Vi har även kritiserat bolånetaket för att stänga ute de som inte är på insidan och som i stället tvingas till oseriösa och dyra boendelösningar

– Vi vet redan hur ett riktat förslag på startlån slår, där omkring 400 000 förstagångsköpare skulle få möjlighet att hitta ett eget hem. Det är viktigt att Finansinspektionen nu utreder konsekvensen av det breddade förslaget från regeringen, där bolånetaket sänks för alla bolånetagare, säger Johan Nyhus.

Regeringens förslag vittnar också om en förändrad syn på riskanalysen. Finansminister Elisabeth Svantesson uttrycker det nu som att hon inte är orolig för hushållens skuldsättning när det gäller bostäder.

– Regeringens uppdaterade riskanalys är välkommen och skapar möjligheter för nödvändiga reformer på bostadsmarknaden. Tidigare har man varit avvaktande till att agera, antingen på grund av inflation eller rädsla för skuldsättning. Det ger möjligheter att stimulera en bostadsmarknad och ett byggande som idag helt gått i stå, säger Johan Nyhus.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden