Gå direkt till innehåll
HSB välkomnar utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Pressmeddelande -

HSB välkomnar utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

En särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Det framgår efter ett beslut vid dagens regeringssammanträde.

– Det här är ett mycket glädjande besked från regeringen. I grund och botten handlar det om att ge trygghet och säkerhet för alla som bor i bostadsrätt. Vi har under flera år påtalat att den nuvarande bostadsrättslagen behöver en rejäl översyn. Och nu får vi äntligen det, säger Sofie Kjellin, chefsjurist HSB Riksförbund.

Uppdraget till den särskilda utredaren består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter, om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

HSB, Bostadsrätterna, Riksbyggen, SBC och FAR har tidigare i år tagit fram ett förslag på hur den finansiella redovisningen bättre kan anpassas till bostadsrättsföreningarnas förhållanden.

– Idag är redovisningsreglerna inte anpassade till bostadsrättsföreningarnas förhållanden. Ekonomin i bostadsrättsföreningar måste bli tydlig och möjlig att förstå för både medlemmar och köpare av bostadsrätter. Att regeringen beslutet sig för att utreda bland annat detta är naturligtvis välkommet. Vi kommer att följa utredningen med stort intresse, säger Sofie Kjellin.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Sofie Kjellin

Sofie Kjellin

vd HSB Finansstöd 0708-125 722

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden