Gå direkt till innehåll
HSB välkomnar utredning om statligt startlån för unga vuxna

Pressmeddelande -

HSB välkomnar utredning om statligt startlån för unga vuxna

Regeringen meddelade under torsdagen att den tillsätter en utredning för att ta fram förslag på hur ett statligt startlån ska hjälpa förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Det är ett initiativ som HSB länge har efterlyst och nu välkomnar, även om fler insatser behövs.

– Det här är ett mycket välkommet besked. De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga kreditrestriktioner behöver balanseras med åtgärder som gör det möjligt för unga vuxna att köpa en egen bostad. Ett statligt startlån är tveklöst ett viktigt steg på vägen, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Bolånetaket som infördes för tio år sedan innebär att en köpare inte får låna mer än 85 procent av köpeskillingen till en bostad. Resten, 15 procent, måste finansieras på egen hand, vilket är ett stort hinder för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden.

Startlån kortar tiden till första bostaden med sju år
En rapport som analysföretaget WSP tog fram på uppdrag av HSB förra året visar att ett statligt startlån för unga skulle minska tiden det tar att spara ihop till första bostaden dramatiskt: från drygt tio till knappt tre år. Beräkningen utgår från att den som har lyckats spara ihop 5 procent av köpeskillingen får ett förmånligt startlån, liknande CSN-lånet, som täcker upp för de övriga 10 procent som krävs. Läs mer om rapporten här

Fler insatser behövs för att avhjälpa den växande bostadsklyftan
– Startlånet är ett steg i rätt riktning, men vi behöver precis som i Norge, även införa ett stöd till bosparande. Dessutom bör politikerna ta bort det senaste amorteringskravet helt och hållet, inte bara tillfälligt som man gjort nu under pandemin, säger Anders Lago.

Mer än hälften av unga vuxna i Sverige tycker att det borde införas ett statligt stöd till bosparande för unga. Ett sådant stöd skulle få fler unga att spara till en framtida bostad och de som idag redan sparar skulle spara väsentligt mer. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjordes i oktober på uppdrag av HSB Riksförbund. Läs mer om undersökningen här 

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm