Gå direkt till innehåll
Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund
Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund

Pressmeddelande -

HSBs kommentar till Swedbanks rapport om bostadsrättsföreningars sparande

Swedbank släppte idag en rapport där de studerat hur sparandet för framtida underhåll och reparationer ser ut i drygt 1000 bostadsrättsföreningar. Swedbank menar att 56 procent sparar en för liten summa, medan 18 procent inte sparar någonting. Och att endast 15 procent av alla bostadsrättsföreningar har ett tillräckligt sparande.

– Vi håller med Swedbank om att sparbehovet i en bostadsrättsförening är rätt fokus. Det är en viktig fråga för både en bostadsrättsköpare och en styrelse. Inom HSB driver vi arbetssättet med underhållsplanering och flerårsprognoser för att möjliggöra jämna och förutsägbara årsavgifter. Det står tydligt i våra normalstadgar att varje bostadsrättsförening ska ha uppdaterade underhållsplaner, säger Niklas Widebeck, utredningschef på HSB Riksförbund.

– Däremot tycker vi att dagens årsredovisningar fungerar dåligt för intressenterna och har därför föreslagit en lösning för ett nytt regelverk. Vi är, precis som Swedbank och övriga i bostadsbranschen, angelägna om att årsredovisningen ska bli ett ännu bättre beslutsunderlag för styrelser, köpare av bostadsrätter och andra som har ett intresse av att se hur ekonomin ser ut i en bostadsrättsförening, säger Niklas Widebeck.

Swedbank menar vidare att månadsavgifterna generellt riskerar att höjas som en följd av bristande sparande till underhåll.

– Vi menar att det inte är aktuellt med några generella och stora avgiftshöjningar som Swedbank varnar för. Särskilt inte för dem som arbetar systematiskt med planeringen. Ytterst är det alltid respektive bostadsrättsstyrelse som bestämmer vilken årsavgift som ska gälla. Och vår bild är att de allra flesta av dessa har bra kontroll och framförhållning, säger Niklas Widebeck.

Frågan om sparande till framtida underhåll ingår i den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden”. Utredningen ska vara klar med sitt betänkande i april 2017. HSB deltar som expert i utredningen.

– Vår förhoppning är att vi får regler för årsredovisningar och ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar som är lättare för köpare av bostadsrätter och styrelser att förstå. Och som de boende och andra intressenter kan känna sig helt trygga med, avslutar Niklas Widebeck.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 585 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Niklas Widebeck

Niklas Widebeck

Utredningschef, HSB Riksförbund 0708-944 552
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden