Gå direkt till innehåll
HSBs rekordresultat ger möjlighet att öka bostadsproduktionen

Pressmeddelande -

HSBs rekordresultat ger möjlighet att öka bostadsproduktionen

HSBs nationella nyproduktionsbolag HSB Projektpartner AB går mot ett rekordresultat. Det visar den senaste delårsrapporten. Nu ligger fokus på att öka projektportföljen för att kunna erbjuda fler bostäder till försäljning. För att möta upp den stora efterfrågan runt om i landet.

– Det goda resultatet skapar utmärkta förutsättningar för att växla upp bostadsproduktionen och bidra med nya bostäder till HSBs medlemmar, bosparare och övriga bostadssökande. Eftersom det är bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner har HSB en unik möjlighet att bidra genom att vi bygger i hela landet och låter vinsten gå tillbaka till nya bostäder. Nu måste vi fylla på med mark för att utveckla nya projekt om vi ska behålla positionen som den aktör som byggstartar flest bostäder utanför Stockholmsområdet. Organisationen behöver också förstärkas vid en ökning och konkurrensen är hård om talangerna i branschen, säger Anders Wallner tf. vd HSB Projektpartner.

–Vi presenterar ett fantastiskt bra resultat, samtidigt som vi har en stark balansräkning och starkt rörelsekapital. Detta sammantaget är en bra styrka när vi nu måste öka förvärvstakten, säger Magnus Ekström, chef Ekonomi och Finans, HSB Projektpartner.

HSBs bosparande har också ökat stadigt under samma period med cirka 1 000 nya bosparare per månad, till 112 500 stycken.

Koncernen i sammandrag januari – augusti 2016

 • Intäkterna ökade till 1 115 Mkr (905)
 • Resultat före skatt uppgick till 191 Mkr (113)
 • Rörelsemarginalen ökade till 13,7 % (11,8)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 19,5 % (13,2)
 • Antal produktionsstarter (Brf) uppgick till 858 st (1 075)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 759 st (1 116)
 • Byggrättsportföljen uppgår till 8 500 (8 400)
 • Prognos Resultat före skatt 300 (201) Mkr 

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 550 000 medlemmar
 • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm