Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kent-Olof Stigh avgår som ordförande och Sture Blomgren har utsetts till ny t f ordförande i HSB Riksförbund

Kent-Olof Stigh, som under närmare tre år varit ordförande i HSB Riksförbund har meddelat att han omedelbart avgår. Riksförbundets styrelse har utsett Sture Blomgren till ny tf förbundsordförande. I meddelandet skriver Kent-Olof Stigh att förbundsstyrelsen under en tid i ett antal frågor haft svårt att ”komma i mål”, varvid ansvaret för detta ytterst faller tillbaka på honom själv som styrelsens ordförande och att han därför avgår. Kent-Olof Stigh lämnar också sitt uppdrag som styrelseordförande i HSB ProjektPartner AB, som är HSB-föreningarnas gemensamma affärsbolag för bostadsproduktion.

Riksförbundets styrelse har utsett Sture Blomgren till t f förbundsordförande. Sture Blomgren är ledamot i förbundsstyrelsen sedan många år tillbaka och kommer från Uppsala där han också är ordförande i HSB Uppsala. Han har tidigare varit Generaldirektör i forskningsrådet Formas och har ett mångårigt förflutet i byggforskningssammanhang.

 - Jag har full respekt för Kent-Olof Stigs beslut. Enligt min uppfattning är det viktigt att styrelsen nu fokuserar på att öka HSBs bostadsbyggande och att producera bostäder på ett klimatsmart sätt. Det är också viktigt att HSB fortsätter arbetet med att skapa en slagkraftig och effektiv organisation utifrån våra kooperativa värderingar, säger Sture Blomgren som också framhåller att en annan viktig uppgift blir att rekrytera en ny ordinarie VD för HSB-föreningarnas gemensamma affärsbolag HSB ProjektPartner AB.

 

Kontakt: Sture Blomgren 070 783 96 41, Kent-Olof Stigh 076 118 33 05

 

 

 

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404