Gå direkt till innehåll
Klargörande besked från Boverket om individuell mätning och debitering

Pressmeddelande -

Klargörande besked från Boverket om individuell mätning och debitering

Boverket redovisade i dag utredningen om individuell mätning på lägenhetsnivå av värme, kyla och tappvarmvatten vid nybyggnad och ombyggnad. Boverkets slutsats är att det inte är kostnadseffektivt i något fall att kräva individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

- Vi har nu fått ett klargörande besked från Boverket. Vi kan konstatera att de gjort en grundlig analys och landat i en tydlig slutsats i en fråga som diskuterats i många år, säger Roland Jonsson, energichef på HSB.

Lagen om energimätning föreskriver att den som uppför en byggnad, eller utför en ombyggnad, ska se till att varje lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten kan mätas om detta är kostnadseffektivt. Och, vad gäller ombyggnad, om det är tekniskt genomförbart. I avvaktan på Boverkets utredning har lagen ännu inte trätt i kraft.

- Nu hoppas vi att regeringen fattar ett beslut om närmare föreskrifter med utgångspunkt i Boverkets slutsatser, säger Roland Jonsson.

I slutet av 2015 kommer Boverket att det redovisa om det är kostnadseffektivt att införa individuell mätning av värme, kyla och varmvatten i hus där ingen ombyggnad sker, det vill säga befintlig bebyggelse.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden