Gå direkt till innehåll
”Kom tillbaka med ett mer balanserat förslag, Ygeman”

Pressmeddelande -

”Kom tillbaka med ett mer balanserat förslag, Ygeman”

Riksdagen har stoppat regeringens proposition som skulle ge elnätsföretagen rätt att ta ut 28 miljarder kronor mer i intäkter, utan att utöka elnätens kapacitet. Det är en seger för hushållen, som under de senaste åren har fått betala allt högre avgifter till elnätsjättarna.

– Det är avgörande att en monopolmarknad och grundläggande samhällsinfrastruktur som elnät regleras på ett sätt som inte innebär för höga kostnader för konsumenterna. Samtidigt behöver det ges utrymme för elnätsföretagen investera i näten för att möta effektutmaningar, flexibilitet och allt större andel variabel förnybar el. Vi hoppas därför att energiminister Anders Ygeman kommer tillbaka med ett betydligt mer balanserat förslag, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Den proposition som sex av åtta riksdagspartier gick emot den 7 oktober var ett försök från regeringens sida att komma överens med elnätsbolagen, som i många år överklagat myndighetsbeslut och kunnat höja elnätsavgifterna trots de intäktsramar som funnits. Förslaget skulle enligt Anders Ygeman garantera ökade elnätsinvesteringar men har kritiserats av bland annat regeringens egna expertmyndighet, Energimarknadsinspektionen, för att vara för vagt. Elnätsföretagen skulle enligt experterna kunna fortsätta ta ut extra miljarder i avgifter utan att höja elnätens kapacitet.

HSB har genom sitt deltagande i Nils Holgerssongruppen synliggjort hur elnätspriserna har ökat dramatiskt genom åren: mellan 2014 och 2019 höjdes de med 27 procent. I år har den uppåtgående kurvan brutits och medelpriset sjunkit med 0,4 procent.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404
Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden