Följ HSB Riksförbund

Konsumenterna måste få bättre inflytande över fjärrvärmetaxorna

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2009 13:45 CET

Fjärrvärmetaxan har ökat på ett orimligt sätt anser Kent-Olof Stigh, ordförande,HSB Riksförbund. Sedan år 2000 har den ökat med i genomsnitt 37 procent i landet medan den allmänna prisutvecklingen stannar vid 17 procent. I Stockholm har fjärrvärmetaxan ökat med hela 59 procent sedan år 2000. Lägsta höjningen noteras i Västerås där taxan höjts med 19 procent under samma tidsperiod. Dessa uppgifter framgår av den årliga Nils Holgerssonutredningen som presenterades för en tid sedan, där taxor och avgifter för bl.a. fjärrvärme, el mm undersöks i samtliga svenska kommuner. Är detta rimligt undrar många? HSB Stockholm vill för sina medlemmars räkning lyfta frågan om en eventuell prisreglering av fjärrvärmetaxorna.

Monopolpriser på fjärrvärme

Frågan om ett bättre konsumentinflytande beträffande priserna på fjärrvärme har utretts av en statlig utredning. Problemet är att fjärrvärmeföretagen i praktiken har en monopolställning. Utredningen ledde fram till att en fjärrvärmelag har införts och i den ingår att en fjärrvärmenämnd har inrättats dit fjärrvärmkunder kan vända sig om man anser att priset är oskäligt. Nämnden har dock kritiserats hårt bl a från HSB med hänvisning till att nämnden i realiteten inte har makt att ändra priser som man anser är oskäliga.

Kontakter har därför tagits mellan fjärrvärmemarknadens intressenter och ett antal bostadsorganisationer för att söka få till stånd en överenskommelse om en frivillig prisprövningsnämnd som just skall kunna pröva skäligheten i de priser som fjärrvärmeleverantörer kräver av sina kunder.

- Förhoppningsvis kan en mellan intressenterna framförhandlad prisprövningsnämnd innebära att vi i framtiden slipper oskäliga fjärrvärmepriser. Men om parterna inte kan komma överens återstår dock inget annat än en statlig prisreglering, säger Kent-Olof Stigh, HSB:s förbundsordförande. Han anser att nuvarande fjärrvärmelag och konstruktionen med fjärvärmenämnden inte är till fyllest

HSB med flera intressenter på "köparsidan" kommer inom kort att sammanträffa med Svensk Fjärrvärme, fjärrvärmeleverantörernas gemensamma intresseorganisation, för att se om det är möjligt att inrätta en prisprövningsnämnd.

- Fjärrvärme är en alltför bra och klimatsmart uppvärmningsform för att den skall tillåtas hamna i vanrykte på grund av marknadsokänsliga aktörers agerande, säger Kent-Olof Stigh.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.