Gå direkt till innehåll
Ledande kommunpolitiker i ny rapport: ”Den statliga bostadspolitiken är otillräcklig”

Pressmeddelande -

Ledande kommunpolitiker i ny rapport: ”Den statliga bostadspolitiken är otillräcklig”

Det saknas en långsiktig och sammanhängande bostadspolitik som skapar stabila spelregler för kommuner och bostadsutvecklare. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden, framför allt unga och hemlösa. Det är den hårda domen från landets ledande kommunpolitiker i en ny rapport som tagits fram på uppdrag av HSB.

Det råder bostadsbrist i den absoluta majoriteten av landets kommuner. Något som regeringen i många år kritiserat kommunerna för då de har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Men kommunernas handlingsutrymme styrs till stora delar av staten i form av regelverk, finansiering och hur prioriterad frågan är. Nu slår ledande kommunpolitiker tillbaka i rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen”.

Unga och hemlösa mest utsatta
Ett utvidgat investeringsstöd är det enskilt största statliga stöd som kommunpolitikerna anser sig ha mest nytta av. Även åtgärder som skulle kunna underlätta för unga vuxna anses prioriterade. Varannan kommunpolitiker menar att ett startlån till unga skulle vara särskilt användbart.

– Jag delar helt kommunernas kritik mot att statens hårda kreditrestriktioner gör att många människor, framför allt unga vuxna och unga barnfamiljer, har svårt att hitta en egen bostad och att ett startlån kan göra stor skillnad. Regeringens nytillsatta utredning om ett statligt startlån till unga är därför mycket välkommen, men ska endast ses som en strimma ljus efter år av bostadspolitiskt mörker, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. 

Rapporten visar att unga vuxna och hemlösa är de grupper som har svårast att hitta en bostad.

Lagar och regler hindrar bostadsbyggandet
De fyra största hindren för bostadsbyggande är enligt kommunpolitikerna de lagar och regler som den statliga bostadspolitikens rår över: över hälften av kommunpolitikerna menar att strandskyddet är det största hindret, följt av riksintressen, överklagandeprocessen och buller.

–Även om strandskyddet kan uppfattas som något strängt, har vi på HSB, som bygger i hela landet, betydligt större problem med exempelvis överklagandeprocesser och bullerfrågan, säger Anders Lago.

Kommunerna behöver göra mer
De flesta kommunpolitiker vill öka bostadsbyggandet i den egna kommunen. För att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret anses de viktigaste verktygen vara en aktiv markpolitik, planera och bygga för alla, allmännyttan samt dialog med privata aktörer.

– Det som vi ser saknas är framför allt planberedskap, processerna för planering och bygglov måste kortas. Bostadsutvecklare behöver bättre förutsägbarhet och villkor för att till exempel standardisera byggandet. Dessutom behövs ett större utbud av tillgänglig mark för att priserna ska kunna hållas på en nivå som inte bidrar till att byggandet begränsas, säger Anders Lago. 

Kommun och stat måste sluta att skylla på varandra
Anders Lago avslutar med uppmaning till både stat och kommun om vem som är ansvarig för bostadsbristen. 

– Det måste bli ett slut på debatten mellan stat och kommun där de skyller på varandra om vem som är ansvarig för bostadsbristen. Nu behöver de istället lägga energin på att kraftsamla tillsammans. 

Rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” är författad av Simon Imner på Tyréns avdelning för social och ekonomisk hållbarhet. Uppdraget genomfördes under perioden november 2020 – januari 2021. Rapporten bygger på en enkät till ledande kommunpolitiker i samtliga kommuner, där 82 svarat och 10 kompletterande enskilda djupintervjuer med ledande politiker i de större kommunerna i landet.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm