Följ HSB Riksförbund

Liljevalchs engagerar sig för mer konst i förorternas offentliga rum

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 09:12 CEST

”Konstnedslaget i Järfälla” är ett samarbetsprojekt mellan Liljevalchs, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla kommun.  Projektet ska resultera i att ett nytt offentligt konstverk ska uppföras årligen i Jakobsbergs centrum. 

Det första ”Konstnedslagen” sker i Jakobsberg i maj 2013.

Projektet ska pågå under fem år och HSB finansierar med en miljon kronor.  Järfälla kommun står för underhållet.

I avtalet med Järfälla kommun beskrivs intentionen för konstverkens utformning så här:

”Konst som väcker tankar och leenden, konst med barnvänliga former som tål många såväl stora som små händer och fötter. Konst som mår gott av att åldras under ivrig beröring.”

 Inför valet av årligt konstverk tillsätts en jury som består av två representanter vardera från Järfälla kommun och HSB samt Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs Konsthall och Stockholm konst.

 Till juryn knyts dessutom en ungdomsjury med representanter för tre konstutbildningar i Jakobsberg: Norra Konstskolan - en del av Jakobsbergs Folkhögskola, Bild & formgivning, Estetiska programmet på Samgymnasiet, Järfälla Gymnasieskolor samt Kulturskolan i Järfälla - bild & form

 – Alla ska ha rätt till konst i sin vardagsmiljö, därför bör kommungränserna rivas i konstsammanhang. Jag vill uppmuntra till konstsamarbeten mellan Stockholm och dess grannkommuner, säger Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs och Stockholm konst.

 – Som ett led i att göra Järfälla och Jakobsberg mer attraktivt som boendeort vill HSB göra en större satsning i det offentliga rummets konst. Vi vill att besökare i Jakobsbergs centrum välkomnas av något som skiljer Jakobsberg från andra orter, Håkan Berg, vd för HSB Norra Stor-Stockholm.

 – Det är glädjande att få välkomna HSB och Liljevalchs att vara med och göra Järfälla ännu vackrare. Att människor som bor i eller besöker Jakobsberg kommer att mötas av tänkvärd och glädjande konst är ett stort mervärde. Cecilia Löfgreen (M), ordförande i Järfälla kommun.

 

För mer information kontakta:

Mårten Castenfors, Chef för Liljevalchs och Stockholm konst, mobil 0761-23 13 32

Håkan Bergh, VD HSB Norra Stor-Stockholm, mobil 0708-654 824

Cecilia Löfgreen, Kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, mobil 0708-70 57 05