Följ HSB Riksförbund

​Matias Lindberg, vd HSB Projektpartner, slutar efter fem framgångsrika år

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2016 08:00 CEST

Matias Lindberg

Matias Lindberg har meddelat att han slutar som vd på HSBs nyproduktionsbolag Projektpartner AB. Efter drygt fem framgångsrika år på HSB väljer Matias Lindberg att gå vidare till nya utmaningar.

– Mina år i HSB har verkligen varit roliga och lärorika. När jag började på HSB för drygt fem år sedan var målet bygga drygt 1 000 bostäder. I år är prognosen att HSB kommer att starta 1 800 bostadsrätter utanför Stockholm, och 2 600 bostadsrätter totalt i landet.  Lönsamheten har ökat och våra mål är uppnådda.  Nu känns det rätt att gå vidare till nya utmaningar, säger Matias Lindberg.  

HSB Projektpartner i korthet under 2015 (2014 inom parantes).

 •   Intäkterna ökade till 1 602 MSEK (1 204)
 •   Rörelseresultatet ökade till 202 MSEK (95)
 •   Rörelsemarginalen ökade till 12,6 % (7,9)
 •   Avkastningen på eget kapital ökade till 13,9 % (8,8)
 •   Soliditeten uppgick till 51,4 % (57,0)
 •   Antalet byggstarter ökade till 1 401 bostäder (959)
 •   Antalet sålda bostäder ökade till 1 653 (1 135)
 •   HSB byggstartade flest bostäder utanför Stockholmsområdet 2015.

– Det råder ingen tvekan om att Matias Lindberg har gjort ett mycket bra jobb som vd för HSB Projektparter. Siffrorna talar för sig själv, och han har dessutom varit en högt uppskattad kollega på HSB. Jag önskar honom stort lycka till i kommande uppdrag, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. 

Anders Wallner tillträder som tillförordnad vd.  Anders Wallner är idag vice vd HSB Södra Norrland.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 580 000 medlemmar
 • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.