Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljöklassad Byggnad – utmärkt för bostäder och lokaler

Fastighetsägarna Sverige, HSB, Riksbyggen, SABO och Hyresgästföreningen har enats om att förorda Miljöklassad Byggnad vid miljöklassning av bostadshus samt av lokaler främst för jämförelse av fastighetsmarknaden på nationell nivå. Det är en bra metod för styrning i nyproduktion och klassning av byggnader i befintligt bestånd och har utvecklats i ett samarbete mellan staten och näringsliv i Bygga-bo-dialogen. Organisationerna har valt Miljöklassad Byggnad eftersom det är ett nationellt framtaget system anpassat till bostäder och lokaler och som innehåller förhållandevis få men viktiga indikatorer. Det ska vara enkelt att tillämpa systemet och kunna göras till en rimlig kostnad.

 Klassningen omfattar tre områden: innemiljö, energi och material/kemikalier. Systemet innebär en klassificering av bostads- och lokalfastigheter på olika nivåer. Godkända byggnader betygssätts i de olika nivåerna - brons, silver eller guld.
Guldklassen kan endast erhållas om fastighetsägaren har gjort en boende- och/eller hyresgästenkät.  

Denna klassning medför att det är lätt att kommunicera ut resultatet till hyresgäster och boende.

Vem kan miljöklassa sin byggnad?
Alla typer av fastighetsägare kan miljöklassa sin byggnad: fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, privata  och offentliga fastighetsägare och villaägare. Även byggherrar och byggföretag kan använda miljöklassningen i nya byggnader. Klassningssystemet har utvecklats för en bred tillämpning där olika målgrupper kan se olika huvudsakliga användningsområden och nyttor.

Har du frågor kontakta:

Fastighetsägarna Sverige

Yogesh Kumar                                

Miljöchef

Tel:  070-417 38 57

Yogesh.kumar@fastighetsagarna.se

 

HSB Riksförbund

Mia Torpe

Miljöchef

Tel:  070-643 00

Mia.torpe@hsb.se

 

SABO

Patrizia Finessi

Projektledare för miljöfrågor

Enheten för fastighetsutveckling

Tel: 08-406 55 37    

Patrizia.finessi@sabo.se

 

Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski

Miljö och kvalitet chef
Tel: 0706-984142

Charlotte.szczepanowski@riksbyggen.se

 

Hyresgästföreningen Riksförbundet

Karin Lindeberg

Utredare miljö och samhällsplanering

Tel:  076-835 62 00

Karin.lindeberg@hyresgastforeningen.se

 

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404