Gå direkt till innehåll
Miljöprisade Brf Hilda installerar Malmös högst placerade bikupor

Pressmeddelande -

Miljöprisade Brf Hilda installerar Malmös högst placerade bikupor

Bin är helt nödvändiga för att vi ska ha mat på bordet. Bostadsrättsföreningen Hilda i HSB, som fått många priser för sitt miljöarbete, insattlerar nu bikupor på ett av höghustaken. Honungen är en trevlig effekt av binas flitiga arbete men den viktigaste är ändå det pollineringsarbete som bina utför. Det arbetet är förutsättningen för merparten av den mat vi äter.

Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering.

– Biodlingen på Hilda är helt i linje med Hållbara Hildas miljöprofil, säger Giovanna Brankovic, ordförande brf Hilda. Dels får vi närproducerad honung och så bidrar vi till att mildra effekterna av att bekämpningsmedel inom jordbruket slår hårt mot de odlade bina.

År 2010 slogs en fjärdedel av de svenska odlade bina ut. I Tyskland var det ännu värre, där dog 80 procent av bina.

Bikuporna ska placeras på taket till ett av Hildas 9-våningshus. Till att börja med installeras en kupa, på sikt ska det bli fem. Varje kupa innehåller 50 000 individer. Placeringen på taket är vald så att kuporna får morgonsol. Normait producerar en kupa cirka 30 kilo per år medan mönstersamhällen kan producera mer än det dubbla.

I Hildas omgivningar finns stora grönytor och en riklig växtlighet. Här finns gott om kastanjer, lindar och mängder av andra träd som ger pollen och nektar. I villaträdgårdarna blommar lavendel och kärleksört. Parkförvaltningen ser dessutom till att staden blommar så tidigt som möjligt på våren och så sent som möjligt på hösten. Med andra ord ett paradis för ett gäng flitiga bin.

För ytterligare information kontakta:
Giovanna Brankovic, tfn 076-100 79 55 – giovannabrankovic@gmail.com
Pontus Dowchan (biodlare), tfn 072-745 39 11 – pontus.dowchan@gmail.com_______________________________________________________________________________
Hållbara Hilda är ett förnyelseprojekt där bostadsrättsföreningen Hildas 767 lägenheter i Rosengård i Malmö får nya badrum i samband med stambyte. Hållbara Hilda innehåller även satsningar för teknisk, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Satsningen har uppmärksammats genom att Hilda tilldelats HSBs Klimat- och miljöpris liksom Miljöpartiets kongresspris 2012.
Hållbara Hilda genomförs till vissa delar med stöd från EUs Life+ fond och med bidrag från Statens delegation för hållbara städer.

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm