Gå direkt till innehåll
Nils Holgersson-gruppen: Högsta elnätshöjningarna på fem år

Pressmeddelande -

Nils Holgersson-gruppen: Högsta elnätshöjningarna på fem år

I höstas kunde Nils Holgersson-gruppen slå larm om kraftigt ökade elnätsavgifter. Årets undersökning visar att elnätsavgifterna fortsätter att öka med i medeltal sex procent, vilket är den största ökningen på fem år. Värst är statliga Vattenfall som i år har höjt elnätsavgiften med i medeltal 15,2 procent. Det slår hårt mot konsumenten.

– Miljontals konsumenter drabbas av de kraftigt ökade elnätsavgifterna, trots att det finns en prisreglering. Det innebär att regleringen inte ger ett tillräckligt konsumentskydd utan behöver stramas åt ytterligare, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Mellan 2015 och 2016 ökade elnätsavgifterna i genomsnitt med hela 6,0 procent, att jämföra med året innan då motsvarande siffra var 2,9 procent, enligt Nils Holgersson-gruppens kartläggning.

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna, där Vattenfall sticker ut, som slår igenom i statistiken, säger Roland Jonsson.

I så många som 88 kommuner har elnätsavgiften höjts med mer än fem procent.

– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Avsaknaden av konkurrens är total, konsumenterna har ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns där du bor. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Roland Jonsson.

Kommuner med största ökningen av elnätsavgifter 2015/2016:
1. Falköping +31,7 procent
2. Kiruna, och ytterligare 16 kommuner anslutna till Vattenfall, +15,8 procent
3. Sundsvall +15,4 procent
4. Gotland +14,9 procent
5. Uppsala, och ytterligare 42 kommuner anslutna till Vattenfall, +14,9 procent

Kommuner med störst sänkning av elnätsavgifter 2015/2016:
1. Alvesta -13,4 procent
2. Övertorneå -7,2 procent
3. Lidköping -4,1 procent
4. Sölvesborg -3,1 procent
5. Ljungby -2,2 procent

Fakta:

  • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, EI. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation).
  • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
  • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och EI har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Organisationerna bakom Nils Holgersson-gruppen; Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.

Läs hela undersökningen här

I Nils Holgersson-gruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer här www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 072-740 89 60
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:
Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna Sverige, 072-738 22 27
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04
Anna Wennerstrand, presschef Hyresgästföreningen, 076-798 08 74
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden