Gå direkt till innehåll
Nils Holgersson-rapporten 2014: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Pressmeddelande -

Nils Holgersson-rapporten 2014: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Nils Holgersson-rapporten ”flyttar” ett flerfamiljshus över Sveriges alla kommuner och jämför taxor och avgifter. (Foto Wikimedia Commons)

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 2,1 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner.

För en vanlig trerumslägenhet i Mörbylånga motsvarar kostnaden 2 230 kronor per månad, medan kostnaden i landets billigaste kommun Luleå är 1 300 kronor, en skillnad på drygt 70 procent eller cirka 11 200 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som för nittonde året i rad kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

- Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag och där de har liten möjlighet att påverka priserna, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Under de 19 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit betydligt mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 2,1 procent, samtidigt som övriga priser i samhället har sänkts.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

- Det är ändå orimligt att kostnaden är upp till 930 kronor högre per månad beroende på vilken kommun lägenheten ligger i. Det är en skillnad på drygt 11 000 kronor per år, säger Kjell Berndtsson.

- Kostnaderna för uppvärmning, el, VA och renhållning har ökat med 64 procent sedan 1996. Under samma period var inflationen 21,7 procent.

- Kostnaderna för uppvärmning, vatten och renhållning står redan för en stor del av hushållens ekonomi. Extra bekymmersamt är att kostnaden för underhåll och klimatsäkring av bland annat vattenledningar dessutom riskerar att skjuta i höjden i framtiden.  Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att hålla kostnadsökningarna nere, säger Kjell Berndtsson.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Mörbylånga 2 230 kr
2. Tanum    2 221 kr
3. Munkedal  2 192 kr
4. Hammarö  2 173 kr
5. Lessebo   2 142 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Luleå   1 300 kr
2. Skövde  1 334 kr
3. Borlänge   1 338 kr
4. Piteå  1 369 kr
5. Boden  1 372 kr

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen 070-556 02 58

Presskontakter:
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67
André Johansson, presschef HSB 070-549 64 04
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Jonas Morian, presschef Riksbyggen 0705-64 19 84
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden