Gå direkt till innehåll
Nils Holgersson-undersökningen: Dämpad prisökning på fjärrvärme

Pressmeddelande -

Nils Holgersson-undersökningen: Dämpad prisökning på fjärrvärme

Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, trots lågkonjunkturen. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökar med 2,1 procent mellan 2012 och 2013.

Det är dock en mindre prisökning än under den senaste femårsperioden, då priset i genomsnitt höjts med 3,5 procent.

Undersökningen visar att det fortfarande finns mycket stora skillnader mellan landets kommuner. Fjärrvärmen är mer än dubbelt så dyr i Aneby i Jönköpings län jämfört med Luleå. En förklaring till prisskillnaden är att priset generellt sett är högre på mindre orter än i större städer.

– Det finns flera förklaringar till de stora prisskillnaderna, bland annat vilka vinstkrav ägarna har. Detta blir ett problem då konsumenterna är hänvisade till ett enda fjärrvärmebolag och inte har möjlighet att byta, säger Roland Jonsson, energichef  på HSB Riksförbund.

Trots de stora skillnaderna är den genomsnittliga prisökningen mellan 2012 och 2013 mindre än under den senaste femårsperioden, men fortsatt högre än inflationen. Lågkonjunkturen som ger lägre räntor och bränslepris bidrar till att hålla tillbaka prisökningen.

– Det är positivt att prisökningen dämpats, eftersom det gynnar allmännyttan. Våra årliga prisjämförelser har troligen bidragit till denna utveckling och vi hoppas att detta är början på en långsiktig trend, säger Roland Jonsson .

Kommuner med högst fjärrvärmekostnad i landet:

Aneby 100,4 öre/kWh inkl moms
Munkedal 100,3 öre/kWh inkl moms
Bräcke 96,3 öre/kWh inkl moms
Lessebo 96,2 öre/kWh inkl moms
Kristinehamn 95,0 öre/kWh inkl moms

Kommuner med lägst fjärrvärmekostnad i landet

Luleå 46,9 öre/kWh inkl moms
Boden 57,1 öre/kWh inkl moms
Ljungby 58,5 öre/kWh inkl moms
Skövde 59,4 öre/kWh inkl moms
Piteå 59,9 öre/kWh inkl moms


Fakta om Nils Holgerssonundersökningen:
I undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Fjärrvärmeundersökningen är offentlig från den 9 oktober. Bakom undersökningen står SABO, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på  Holgerssonundersökningens hemsida.

För mer information, kontakta:
Per Holm,ordförande för Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67
Åke Johansson, presschef HSB 070-648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen 070-698 42 23
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden