Gå direkt till innehåll
Nils Holgerssonrapporten 2013: Taxor och avgifter ökar med 3,3 procent

Pressmeddelande -

Nils Holgerssonrapporten 2013: Taxor och avgifter ökar med 3,3 procent

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 3,3 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner och gapet till tätorterna har ökat stadigt den senaste tioårsperioden. För en vanlig trerumslägenhet i Tanum motsvarar kostnaden 2 170 kronor per månad, medan kostnaden i landets billigaste kommun Luleå är 1 260 kronor, en skillnad på drygt 70 procent.

Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenterna har liten möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag. Särskilt alarmerande är de signaler vi får om att kostnaden för vatten och avlopp riskerar att öka radikalt i framtiden, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Under de 18 år som Nils Holgerssonrapporten genomförts har avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 3,3 procent, samtidigt som övriga kostnader i samhället står still eller till och med sänkts. Det är kostnaden för el, vatten och avlopp (VA) som har ökat mest. Elpriset har ökat med 6 procent och VA-taxan med 3,6 procent. Även fjärrvärmepriset fortsätter att öka, det senaste året med 2,1 procent.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i mindre kommuner än i tätorter.

– De stora prisskillnaderna runt om i landet är oroväckande. Det är orimligt att kostnaden är upp till 910 kronor högre per månad beroende på vilken kommun lägenheten ligger i, säger Per Holm.

– Vi ser samtidigt att allt fler företag väljer att ta strategiska beslut om lägre taxor och avgifter för att inte hamna på listan över de som har högst avgifter. Det är trots allt glädjande att företagen diskuterar Nils Holgerssonrapporten på sina styrelsemöten och kommenterar placeringarna i sina årsredovisningar, säger Per Holm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Tanum  2 169 kr inkl. moms
2. Munkedal 2 158 kr inkl. moms
3. Hammarö 2 137 kr inkl. moms
4. Lessebo  2 113 kr inkl. moms
5. Aneby   2 103 kr inkl. moms

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Luleå   1 258 kr inkl. moms
2. Skövde  1 269 kr inkl. moms
3. Borlänge   1 322 kr inkl. moms
4. Piteå  1 334 kr inkl. moms
5. Boden  1 341 kr inkl. moms

Fakta om rapporten:
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, 070-648 01 08
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04
Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen 070-698 42 23
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden