Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nio av tio vill se investeringar för att minska bostädernas klimatpåverkan

Sju av tio tycker att det är viktigt att energin till deras bostäder kommer från förnybara energikällor. Och nio av tio anser att det är viktigt att det görs investeringar så att befintliga bostäder får minskad klimatpåverkan. Det visar en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av HSB. 

- Det är glädjande att hushållens klimatmedvetenhet är så pass hög. Det är särskilt viktigt när bostadssektorn står för en stor del av Sveriges energianvändning och koldioxidutsläpp, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Omkring hälften (45 procent) anser att det är regeringens ansvar att energianvändning i bostadssektorn klimatanpassas. Resten (48 procent) anser att det är fastighetsägarnas ansvar. Sju av tio tycker att stöd till energieffektivisering av miljonprogrammet är en bra investering.

- Det satsningar som gjorts för att energieffektivisera har framför allt handlat om nyproduktion. Samtidigt är det i det befintliga beståndet som det stora behovet finns. De tio senaste årens byggande motsvarar trots allt bara omkring fem procent av samtliga bostäder, säger Anders Lago.

I decemberöverenskommelsen slogs det fast att energi är ett område där de sex aktuella partierna har för avsikt att komma överens över blockgränsen.

- Det är hoppingivande att energifrågan lyfts fram. Men vi behöver betydligt klarare besked om vad de vill göra för att minska klimatutsläppen från hela bostadssektorn, säger Anders Lago.

- Regeringen bör införa ett energisparlån för renoveringar som fokuserar på de smutsigaste kilowattimmarna. Och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder, avslutar Anders Lago.

1104 personer mellan 15-79 år tillfrågades i november.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden