Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny forskning visar att nödvändiga ombyggnader inte sker utan politiska initiativ

Sverige kommer inte klara EUs krav på 20 procents energibesparing i bostadssektorn till år 2020 om inte miljonprogramområdena renoveras klimatsmart. Det anser Ulla Janson, forskare vid Lunds Tekniska Högskola till Vetenskapsradion i P1. Det här är en uppfattning som ger stöd åt HSBs förslag om att det behövs en samlad politik för att klimatanpassa bostäderna.

- Bostäderna i Sverige behöver moderniseras så att de bidrar till att nå klimatmålen och motsvarar framtidens krav på ett bra boende. Vi behöver effektivisera och minska energianvändningen och använda klimatanpassade energiresurser. Vi behöver också förnya socialt utsatta bostadsområden och anpassa bostäderna till de behov som allt fler äldre har. Det kommer att ställa omfattande finansiella och ekonomiska krav på fastighetsägare och de boende. Det handlar om miljarder om vi ska klara uppgiften i tid. Det anser Mia Torpe, miljöchef på HSB Riksförbund.

HSB har utarbetast ett program kallat KLOT som ska ses som ett alternativ till ROT-programmet. KLOT står för "KLimat- Och Tillgänglighetsåtgärder" d v s vilka stimulanser som måste genomföras för att bostäderna ska kunna ställas om och klimatanpassas.

- Nuvarande ROT-program saknar helt och hållet klimatprofil. Man kan tvärtom få bidrag för ombyggnader som ökar klimatbelastningen. Vi vill ha stödformer som gynnar klimatsatsningar och som inte enbart går till enskilda hushåll. Alla boendeformer måste kunna få del av sådana samhällsstimulanser, säger Mia Torpe.  

Läs mer om innehållet i HSBs KLOT-förslag i den bifogade filen

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material