Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny överenskommelse ändrar reglerna för andrahandsuthyrning

Bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och
Bostadsrätterna har under våren fört diskussioner med regeringen om att
införa vissa ändringar i bostadsrättslagen, som rör andrahandsuthyrning
av bostadsrätter. En överenskommelse har nu träffats som presenteras
idag på DN Debatt.

Även i fortsättningen gäller att det är
bostadsrättsföreningen som måste ge tillstånd för att en uthyrning i
andra hand ska bli giltig. Den principen är inte ändrad och den gör inte
bostadsrättsorganisationerna avkall på. Dessa förändringar ska inte
försämra bostadsrättsföreningens möjlighet att förvalta sin fastighet.

Men de beaktansvärda skälen, som ger bostadsrättshavaren rätt att få
hyra ut, moderniseras. Uthyrning till nära anhörig och uthyrning om
bostadsrätten temporärt är svår att sälja är nya omständigheter som ska
räknas till godtagbara skäl för att hyra ut.

- Det här är ändringar som ligger mycket nära de förslag som bostadsrättsorganisationerna framförde i brev till regeringen redan i höstas, när regeringens förra förslag om ändringar av villkoren
för andrahandsuthyrning diskuterades i riksdagen, så därför är detta en
naturlig överenskommelse för oss, säger Anders Lago, ordförande HSB i
en kommentar.


    
    
    
    
    
    
    
 
  
    
        
    
  
  
  
   
       
        
    
  
  


Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden