Gå direkt till innehåll
Anders Lago, förbundsordförande HSB
Anders Lago, förbundsordförande HSB

Pressmeddelande -

​Ny rapport: ”Trångboddheten i miljonprogrammet hotar integrationen”

Trångboddheten ökar i storstädernas mest utsatta miljonprogramsområden. Det riskerar att få förödande konsekvenser för integrationen, folkhälsan och skolresultaten. Samtidigt visar statistik över flyttmönster att nyanlända i stor utsträckning söker sig till redan problemfyllda bostadsområden. Det visar en ny rapport som analysföretaget Evidens gjort på uppdrag av HSB. 

”Synnerligen trångbott i miljonprogrammet”

Rapporten visar att vart femte hushåll i storstäderna idag är trångbodda. Medan var tionde är trångbodda i resten av landet. Om man särskilt studerar Stockholmsregionen ser man att stora delar av miljonprogramsområden som Järvafältet och Botkyrka är synnerligen trångbodda. Och att sambandet mellan låga inkomster och trångboddhet är starkt.

– Den ökade trångboddheten får stora konsekvenser för både individer och samhället. Samhället riskerar att dras isär och en redan bristfällig integration riskerar att försämras ytterligare, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

”Nyanlända flyttar till redan utsatta områden”

Många nyanlända kommer att behöva eget boende snart. Rapporten visar att ungefär hälften av asylinvandrarna och 65 procent av anhöriginvandrarna initialt bosätter sig i storstadsregionerna. Och efter fem år har koncentrationen till storstäderna ökat ytterligare med cirka 5 till 10 procentenheter. Samtidigt är mörkertalet stort.

– Vi vet att asylsökande som väljer sitt eget boende på egen hand i praktiken alltid blir inneboende hos släktingar och vänner.Vi får dessutom alltfler papperslösa, som helt saknar boende, flyttar runt, och som överhuvudtaget inte syns i någon statistik, säger Anders Lago.

”En ny social bostadspolitik”

HSB har under en längre tid påtalat vikten av att Sverige behöver en ny social bostadspolitik.

– Problemen på bostadsmarknaden är omfattande och berör flera politikområden. Vi behöver t ex möta arbetskraftsbristen i byggsektorn och utbilda och ta tillvara på nyanländas kompetens. En avgörande del för att skapa en bättre bostadsmarknad är att skapa en ny social bostadspolitik. Det handlar bland annat om att införa bättre bostadsbidrag och stöd till bosparande, så att fler får bättre möjlighet till ett boende som passar behoven bättre, säger Anders Lago.

I rapporten mäts trångboddhet enligt norm 3: om andra än sammanboende vuxna tvingas dela sovrum.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 585 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden