Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ogenomtänkta förslag om ändrade regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter

Regeringens utredare Per-Anders Bergendahl har idag presenterat ett delbetänkande om ändrade regler för andrahandsuthyrning, d v s om och hur privatpersoner får hyra ut bostäder. HSB anser att förslagen är ogenomtänkta och leder  bl a till att styrelsearbetet i bostadsrättsföreningarna försvåras.

- Utredningens syfte  att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt är bra, men förslagen i utredningen är ogenomtänkta  och bör  inte genomföras. Det säger HSBs förbundsordförande Anders Lago i en kommentar.

HSB anser att likvärdiga regler bör gälla vid andrahandsuthyrning, oavsett om det sker i bostadsrätter eller i hyresrätter. Allt boende i andra hand handlar om hyresförhållanden och det finns  inga skäl till att införa särskiljande lagregler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

HSB vill ha ordning och reda på andrahandsuthyrningarna i bostadsrättsföreningar. Redan idag är det i många föreningar ett problem  med att man inte vet vilka som bor i lägenheterna . Om förslaget genomförs ökar dessa problem vilket kan leda till att det blir svårt för bostadsrättsföreningarna att bedriva sin verksamhet.

HSB anser också att förslaget om att bostadsrättsföreningarna  kan införa en bestämmelse om att begränsa hur många lägenheter som får hyras ut kan få orimliga konsekvenser.

 - Dagens regler tar sikte på att den som har beaktansvärda skäl ska ha rätt att hyra ut i andra hand. Men om  en bostadsrättsförening bestämmer hur många lägenheter som får hyras ut blir det principen om först till kvarn som gäller. Om det medför att det sedan blir stopp för fortsatta uthyrningar oavsett vilka skäl en bostadsrättshavare kan anföra t ex att man ska  studera på annan ort , uppstår en orimlig situation, säger Anders Lago.

Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden