Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sänkta taxor och avgifter kopplade till boende

Priserna för el, värme, avfall och vatten har sammanlagt sänkts det senaste året. Men det beror enbart på kraftigt minskade elhandelspriser, övriga priser har fortsatt öka mer än konsumentprisindex. Dessutom fortsätter priserna att variera stort mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal som har landets högsta taxor motsvarar kostnaden 2 080 kronor per månad, medan motsvarande i landets billigaste kommun Luleå är 1 200 kronor. Kostnaden är alltså närmare 75 procent högre i Munkedal än i Luleå.

Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. För första gången sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan kan rapporten uppvisa en sammantagen sänkning av de taxor som mäts.


– Det är glädjande att priset har sänkts, men de anmärkningsvärt stora skillnaderna i avgifter och taxor mellan landets kommuner kvarstår. För en vanlig trerumslägenhet är den sammanlagda årliga kostnaden 10 560 kr mer i Munkedal än för motsvarande lägenhet i Luleå. Det är orimligt att det skiljer närmare 75 procent i driftkostnader mellan landets dyraste kommun och den kommun som har lägst taxor, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.


Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.


– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna, säger Per Holm.


Anledningen till att totalkostnaden sänkts är att elhandelspriset har kraftigt sänkts jämfört med tidigare år och det beror på många samverkande faktorer. Framförallt förklaras det låga priset av att vattenmagasinen är välfyllda, att kärnkraftverken inte drabbas av omfattande driftstopp samt att industrin går på lågvarv. Men trots årets prissänkning har elhandelspriserna under en tioårsperiod ökat med över 50 procent på årsmedeltalet.


– Men det går inte att säga att detta är en trend som kommer att fortsätta eftersom priserna historiskt har varierat kraftigt på elmarknaden, säger Per Holm.

 

Lägst avgifter, kr/kvm/år inkl moms:

1. Luleå       215,49

2. Skövde    222,61

3. Piteå        227,72

4.Borlänge   229,36

5. Boden      231,97

Högst avgifter, kr/kvm/år inkl moms:

1. Munkedal  373,58

2. Lessebo    371,07

3. Hammarö 370,27

4. Tanum      370,11

5. Munkfors  366,24

Fakta om undersökningen: I Nils Holgerssonstudien ”flyttas” en flerbostadsfastighet till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN- gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.
Prisjämförelser mellan kommuner, samt mellan leverantörer m.m. finns på: www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

 

Presskontakter: Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna 070-228 71 67 Åke Johansson, presschef HSB 070- 648 89 66 Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74 Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen 070-698 42 23 Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm