Gå direkt till innehåll
Anders Lago, förbundsordförande HSB
Anders Lago, förbundsordförande HSB

Pressmeddelande -

Sjunkande tilltro till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen

Bara 16 procent av väljarna tror att den nya regeringen kan minska den bostadsbrist som finns i stora delar av Sverige. Samtidigt är trycket stort på regeringen att se över amorteringskrav och bolånetak. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund.

Tilltron till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen har sjunkit sedan förra valet. Idag tror endast 16 procent att den nya regeringen kan minska bostadsbristen. När HSB lät Sifo ställa samma fråga efter valet 2014 svarade dubbelt så många (30 procent) ja.

– Det är nedslående, men inte särskilt förvånande, att tilltron till regeringen har minskat på det här området. Fyra år har gått utan att några genomgripande reformer har genomförts. Bostadsbyggandet har minskat rejält det senaste året och samtidigt får hushåll med ganska goda inkomster inte längre lån för att köpa bostad. Förstagångsköpare och unga familjer i storstäderna är värst drabbade, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Vill se över amorteringskrav

Väljarna vill se reformer som gör det möjligt för fler att köpa en egen bostad. Drygt fyra av tio (43 procent) instämmer med att den nya regeringen bör prioritera att se över bolånetak och amorteringskrav för förstagångsköpare. Endast 23 procent instämmer inte med detta. 44 procent vill att regeringen ska se över den så kallade flyttskatten för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. 12 procent tycker inte att det är en prioriterad åtgärd.

– Vi måste få fart på bostadsbyggandet igen och fler människor måste kunna efterfråga nya bostäder. Därför behöver vi diskutera om inte det senaste amorteringskravet bör dras tillbaka. Och vi är i behov av en ny social bostadspolitik där stöd till bosparande, ökat bostadsbidrag och sänkt flyttskatt ingår, säger Anders Lago.

Undersökningen genomfördes i januari och februari 2019 av Kantar Sifo som en webbpanel med drygt 1 000 svarande.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 620 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm