Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skatteverkets beslut chockhöjer skatten på bostadsrätter. HSB kräver att regeringen ingriper

Beslutet från Skatteverket idag om nya områdesnivåer för taxeringsvärdena på bostadsrätter och hyresrätter är en kalldusch. Tre år har gått sedan Skatteverket senast satte riktlinjer för taxeringsvärdena. I höst ska alla bostadsrättsföreningar deklarera sina hus och då gäller de nya värdena som medför kraftiga höjningar på många håll. Den genomsnittliga höjningen i landet är 32 procent enligt besked från Skatteverket, men på många håll är den betydligt högre. Den största höjningen sker i Öresundsregionen, där det i genomsnitt blir en höjning med hela 59 procent. - Staten ökar nu på sina intäkter från bostadsbeskattningen som redan idag uppgår till omkring 25 miljarder kr årligen enbart när det gäller fastighetsskatten. Göran Persson och Pär Nuder har tidigare sagt att regeringen är beredd att justera skattesatserna för att kompensera när taxeringsvärdena går upp, men att ett sådant beslut kommer efter valet. Dagens besked från Skatteverket medför så kraftiga höjningar av boendekostnaderna att väljarna måste få besked om att skatten sänks före valet. Det säger Jan Hellman, bostadspolitiks expert på HSB Riksförbund i en kommentar Bostadsrätter drabbats extra hårt av höjningarna eftersom många bostadsrättsföreningar betalar två skatter som baseras på taxeringsvärdet; fastighetsskatt och inkomstskatt (schablonskatt). Fastighetsskatten är 0,5 procent på taxeringsvärdet, medan inkomstskatten beräknas på ett mer komplicerat sätt. En undersökning bland som nyligen genomförts av HSB Riksförbund, visar att HSBs bostadsrättsföreningar betalar över 800 miljoner kr i fastighets- och inkomstskatt. Den senare utgör en fjärdedel av den totala boskatten och växer snabbast. 23 procent alla bostadsrättsföreningar är dubbelbeskattade. Det är en ökning med drygt 20 procent på två år.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm