Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skövde och Österåker toppar HSBs Bostadsindex 2013

HSB presenterar i dag sitt bostadsindex där Skövde och Österåker hamnar i topp. Kommunerna har brist på bostadsmarknaden i dagsläget, men har bland annat ett relativt högt planerat byggande och uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. HSBs Bostadsindex omfattar 59 tillväxtkommuner i landet och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.

– År efter år byggs det för lite bostäder och det blir allt svårare för unga att skaffa en egen bostad. Samtidigt hämmas tillväxten i landet om företag inte kan rekrytera personal på grund av problemen på bostadsmarknaden, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

Det råder brist på bostäder i 126 av landets 290 kommuner och i 110 av dessa ökar dessutom behovet av bostäder genom inflyttning till kommunen. Även i kommuner där det totalt sett råder balans på bostadsmarknaden, är det ofta brist på bostäder i stadskärnorna eller på bostäder som är lämpliga för unga.

– Bristen på bostäder är akut och med ett drygt år kvar till valet måste våra politiker redovisa sina förslag för att öka bostadsbyggandet. Kommunerna har givetvis en central roll för att motverka bostadsbristen, men det behövs nationella initiativ också, säger Anders Lago.

I HSBs bostadsindex fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Nytt för i år är att indexet baseras på situationen under den senaste femårsperioden.

Skövde får högst poäng med 10,2 poäng av 16 möjliga, följt av Österåker med 9,6 poäng.

– Indexet ger en grov fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfrågor och vi vill uppmuntra till en diskussion om hur bostadsbyggandet kan öka. Vi i HSB vill gärna samverka mer med kommunerna i de här frågorna, säger Anders Lago.


Om HSBs Bostadsindex HSBs bostadsindex väger samman fyra parametrar av relevans för bostadsmarknaden. Underlaget baseras på Boverkets fem senaste bostadsmarknadsenkäter (2009-2013) som besvarats av i stort sett samtliga kommuner i landet.

HSBs bostadsindex omfattar de 59 kommuner med fler än 20 000 invånare som dels uppgett att de i dagsläget har brist på bostadsmarknaden, dels har ett flyttnetto som överstiger 3,0 personer per 1000 invånare. Mindre kommuner och kommuner med bostadsöverskott eller med ett lägre flyttnetto omfattas inte.

Läs mer om poängsättning och se resultat för samtliga kommuner här.
För mer information, kontakta:
Åke Johansson, Presschef, 070-648 89 66, ake.johansson@hsb.se


Ämnen


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden