Följ HSB Riksförbund

Små satsningar på stora problem i regeringens budget

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 14:21 CEST

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Idag presenterade regeringen budgetproposition för 2017. På bostadsfronten finns det bland annat satsningar på 30 miljoner till Länsstyrelsen i syfte att ge snabbare handläggning. Boverket får 35 miljoner för att bland genomföra en översyn av byggreglerna.

– Alla satsningar är givetvis välkomna när bostadskrisen bitit sig benhårt fast i stora delar av Sverige. Men budgeten är att betrakta som besvärande små satsningar på stora problem. Något annat var visserligen inte att vänta när bostadssamtalen sprack i somras. Politiken präglas idag av låsningar istället för lösningar. Det är förödande för en hel generation unga, det begränsar tillväxten och försvårar integrationen för de nyanlända, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Lätt ljusning i bostadsmörkret

Nyligen kom nya siffror från SCB som visar att det preliminärt har påbörjats 33 950 bostäder det första halvåret under 2016. Det är en ökning med 50 procent från förra året.

– Det är en lätt ljusning i bostadsmörkret att bostadsbyggandet ligger på högre nivåer än på många år. Men det är en bit kvar till 70 000 bostäder som behövs varje år i tio framåt. Och även om vi skulle nå det är det inte tillräckligt. De nya bostäderna skulle med dagens politik långt ifrån nå alla dem som står utanför bostadsmarknaden idag. Och på det problemet har regeringens budget inget svar, säger Anders Lago.

En ny social bostadspolitik

Den stora utmaningen för regeringen återstår: att skapa ny social bostadspolitik som skapar verkliga förutsättningar för att fler människor får möjlighet att hitta en egen bostad. Den handlar bland annat om höjda bostadsbidrag och att ge stöd till bosparande, samt att utnyttja befintligt bestånd bättre genom förändrad flyttskatt, säger Anders Lago.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 580 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.