Gå direkt till innehåll
Starkt resultat för HSB Projektpartner AB 2017

Pressmeddelande -

Starkt resultat för HSB Projektpartner AB 2017

För verksamhetsåret 2017 presenterar HSBs nationella nyproduktionsbolag ett resultat om 409 mkr före skatt. Den pågående bostadsproduktionen i kombination med god försäljning är den viktigaste orsaken till resultatet som är det bästa hittills för bolaget. En längre period av fokus på att öka produktionsstarterna tillsammans med HSB-föreningarna runt om i landet har bidragit till att stärka finanserna, tillsammans med försäljningen av aktierna i SMÅA AB, som bidrar med en positiv engångseffekt. Utvecklingen av rörelseresultatet och marginalerna är också mycket positiva.

Det goda resultatet skapar bra förutsättningar för att fortsätta hålla en jämn bostadsproduktion och bidra med nya bostäder till HSBs medlemmar, bosparare och övriga bostadssökande. Eftersom det är bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner har HSB en unik möjlighet att bidra genom att bygga i hela landet och låta vinsten gå tillbaka till nya bostäder.

– Ett starkt resultat ger oss ökade möjligheter att utveckla och bygga fler bostäder till HSBs medlemmar och bosparare och samtidigt ha en stabil ekonomi. Utmaningarna framöver är ett överutbud på delar av våra marknader, vilket tillsammans med höjda krav för finansiering av bostäder medför längre försäljningsprocesser säger Henrik Zäther, vd HSB Projektpartner.

Antalet produktionsstarter blev något lägre än tidigare beroende på senarelagda säljstarter och fördröjningar i olika delar av processerna. Trots det är över 80 procent av alla bostäder i pågående produktion sålda, vilket medför en låg risk.

Utfall januari – december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 589 (1 724) mkr
  • Rörelseresultatet ökade till 280 (251) mkr
  • Rörelsemarginalen ökade till 17,6 (14,5) %
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 23,0 (18,6) %
  • Resultatet före skatt 2017 blev 409 (297) mkr
  • Antal produktionsstartade bostadsrätter uppgick till 1 028 (1 270) st

HSB Projektpartner är HSBs nationella nyproduktionsbolag. HSB Bostad är HSBs nyproduktionsbolag i Stockholms län där HSB Projektpartner äger 41 %. Under 2017 produktionsstartade HSB sammanlagt cirka 1 700 bostadsrätter.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Caroline Hedlund

Caroline Hedlund

Chef Marknad och kommunikation HSB Projektpartner AB 070-265 62 05

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm