Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sveriges tre stora bostadsrättsorganisationer uppvaktar regeringen idag

De tre bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna uppvaktar idag gemensamt bostadsminister Stefan Attefall med anledning av regeringens förslag i vårpropositionen att från nästa år ändra reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter. Uppvaktningen sker på Socialdepartementet, Fredsgatan 8,  Stockholm kl 14:30

Organisationerna anser att regeringen inför nya lagregler som går emot både föreningsprincipen och den grundläggande rätten att bestämma över det man själv äger. Tillsammans förvaltar medlemmarna i en bostadsrättsförening både mark och byggnader. Tillsammans bestämmer föreningens medlemmar också vad som ska gälla för fastigheten. Att beslutsrätten ligger hos föreningen handlar ytterst om att de boende ska kunna ta sitt gemensamma ansvar för föreningen och därmed fastighetens skötsel och ekonomi.


-Vi är självklart inte emot tanken att fler lägenheter bör kunnas hyras ut i andra hand om det finns bostäder som står oanvända. Men låt de boende själva gemensamt få bestämma detta istället för att införa tvingande lagar. Ett lämpligt forum för sådana beslut är bostadsrättsföreningarnas årsstämmor. Här har alla medlemmar möjlighet att delta och rösta igenom sina förslag i demokratisk ordning. Bostadsrättshavare som vill hyra ut sina lägenheter har också möjlighet att diskutera det på stämman där man kan väga av bostadsrättsföreningens intresse av att det finns medlemmar som bor i föreningen och enskilda medlemmars intresse av att få hyra ut sina lägenheter. Om intresset av att få hyra ut är stort bland medlemmarna är det fullt möjligt att rösta igenom en sådan policy i den egna bostadsrättsföreningen, det behöver inte regeringen lägga sig i säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar.

Organisationerna är irriterade över att regeringen driver igenom ett beslut utan faktaunderlag och dialog med de berörda bostadsrättsföreningarna.

- Regeringen vill skapa fler ”boendetillfällen” men har inte kunnat visa hur stort problemet är med att bostadsrättslägenheter skulle stå tomma och oanvända. Man har forcerat fram en utredning som inte hunnit göra en egen analys men som hänvisar till en enkät från Stockholms Handelskammare som regeringen i sin tur också hänvisar till, säger Sten-Åke Karlsson, VD Riksbyggen

Samtidigt säger man att den inte kan utgöra underlag för en verklig bedömning av hur många nya boendetillfällen som skulle skapas om förslaget genomförs. Med andra ord driver man igenom ett beslut som man inte vet vad det leder till. Dessutom kungör man sitt beslut vid en gemensam presskonferens med alliansens partiledare innan man har lyssnat på våra synpunkter. Det understryker intrycket av att frågan redan är beslutad i förväg och att den rekordkorta utredningen och remissförfarandet bara är ett spel för gallerierna, säger Göran Olsson, VD Bostadsrätterna

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm