Gå direkt till innehåll
Tre bostadsorganisationer vill förlänga undantag kring föreningsstämmor

Pressmeddelande -

Tre bostadsorganisationer vill förlänga undantag kring föreningsstämmor

HSB har tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna gjort en hemställan till regeringen om förlängning av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De tre bostadsorganisationerna vill fortsatt underlätta genomförandet av föreningsstämmor i bostadsrättsföreningar, bland annat genom att tillåta poströstning, med tanke på coronapandemin.

För många av Sveriges cirka 28 000 aktiva bostadsrättsföreningar börjar snart planeringen inför årsstämman. Samtidigt står vi inför ett läge med en ökad smittspridning, om än från låga nivåer, och införande av nya restriktioner med anledning av det. Detta läge innebär en osäkerhet för de föreningar som planerar sin stämma.

HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna välkomnade den tillfälliga lag som infördes under 2020 för att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som minskar risken för smittspridning. Den har inneburit en möjlighet för våra bostadsrättsföreningar att genomföra sina stämmor utan fysiskt deltagande.

Då vi nu är i ett annat läge än det som gällde när regeringen i oktober beslutade att inte förlänga Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, skulle vi härmed önska att den tillfälliga lagen trots tidigare beslut förlängs även under nästa år. Det skulle göra det möjligt för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar att planera för stämmor på bästa sätt utifrån rådande läge, med en beredskap om det skulle bli en ökad smittspridning.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden