Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undersökning ger underbetyg till regeringens förslag om andrahandsuthyrning

2 000 styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar har svarat på en enkät om regeringens förslag till ändrade regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Över 80 procent motsätter sig förslaget . Ca 40 procent anser att de redan har problem med andrahandsuthyrningar med nuvarande regler och på betygsskalan 1-5 är det nästan hälften av de svarande som ger betyget 1 för regeringens förslag.

 

Tydligt vad bostadsrättsföreningarna tycker

Det är styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar runt om i landet som svarat på enkäten. Den höga svarsfrekvensen talar för att resultatet avspeglar åsikterna hos landets alla bostadsrättsföreningar och att det här finns en stark kritik mot  de lagändringar som är planerade att genomföras redan från nästa år. Men även tunga remissinstanser som Boverket och Konsumentverket har sågat regeringens förslag.

Förslaget presenterades i samband med vårpropopitionen

Det var i samband med vårpropositionen som regeringen vid en presskonferens med alliansens partiledare presenterade förslaget om att ändra regelverken kring andrahandsuthyrningar av bostadsrätter och egna hem.  I korthet går förslaget ut på att det ska bli fritt fram att kunna hyra ut sina lägenheter i andra hand och att kunna ta ut en högre hyra.  Förslaget innebär att bostadsrättsföreningarna fråntas möjligheten att bevilja tillstånd till andrahandsuthyrning . Regeringens syfte är att få fram fler "boendetillfällen" genom att skapa incitament för fler att hyra ut sina bostäder. Lagändringen är planerad redan från nästa år.

Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden