Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upp till 660 miljarder kostar Stockholms bostadsbrist i minskad tillväxt

Bristen på bostäder i Stockholm bromsar tillväxten. En analys utförd av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Riksbyggen och HSB Riksförbund visar att det samlade produktionsbortfallet i Stockholm bedöms uppgå till mellan 330 miljarder och 660 miljarder under perioden 2010-2030. Lönesumman under samma period minskar med 23-46 miljarder och kommunernas skatteinkomster minskar med 8-15 miljarder.

-  Det är ett oroväckande stort bortfall av möjlig produktionstillväxt som inte kommer Stockholm till del för att det inte byggs tillräckligt med bostäder. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och har kunnat växa för att folk trängt ihop sig, men det finns en gräns. Det är nödvändigt att öka takten på byggandet, det handlar om investeringar som lönar sig om Stockholm får fulla möjligheter att utnyttja sin tillväxtpotential, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

Rapportens uträkningar bygger på en bedömning av befolkningstillväxten, i sin tur nyckeln till sysselsättning och produktion, vilka är avgörande faktorer för tillväxt. Hittills har Stockholm kunnat öka trots lågt bostadsbyggande för att människor trängt ihop sig på den befintliga bostadsytan. En ökad boendetäthet är dock ingen långsiktig lösning för Stockholms fortsatta växande. Analysen utgår från en prognos som bygger på att nivån på bostadsbyggandet fortsätter att vara lika lågt som idag, men där ökningstakten i boendetätheten i det ena alternativet klingar av. Befolkningen kan därmed inte växa i samma takt genom att fortsätta att tränga ihop sig på befintlig bostadsyta. I det andra utredningsalternativet, det som ger de mest radikala effekterna, håller boendetätheten samma nivå som idag, den ökar inte alls, vilket också är det som gällande regional utvecklingsplan (RUFS) utgår från

-  Vi måste från HSB och Riksbyggen höja våra ambitioner för att bygga mer, och det kommer vi att göra. Men det räcker inte på långa vägar, det handlar inte om enskilda aktörers initiativ, utan det krävs också politiska initiativ. Bostadsbristen är ett samhällsproblem som inte vi ensamma kan lösa. Här behövs insatser från alla - från regeringen, kommunerna och byggherrar. Bristen på politiska initiativ får stora negativa effekter på samhällsekonomin. Det säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar.

Rapporten ”Regionalekonomiska effekter av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm” släpps idag och vi kommenterar beräkningar och konsekvenser på DN Debatt. Under Almedalsveckan har vi bjudit in politiker och experter till ett seminarium där vi diskuterar rapportens resultat, hur vi kan öka byggandet men också behålla kvalitetsperspektivet. Se bifogade filer.

Presskontakt:

Lotta Jaensson, medieansvarig och bostadspolitisk expert, Riksbyggen, tel: 08-698 42 96
Åke Johansson, presschef, HSB Riksförbund, tel: 070-648 89 66


Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden