Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vad tycker bostadsrättsföreningarna om förslaget till utökad andrahandsuthyrning? Opinionsmöte i morgon med hundra styrelseledamöter

I morgon den 30 maj presenteras resultatet en opinionsundersökning bland över 2 000 svarande styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar. Den visar vad bostadsrättsföreningarna anser om regeringens förslag att låta det bli fritt för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand utan tillåtelse från bostadsrättsföreningen. Undersökningen presenteras vid ett opinionsmöte arrangerat av HSB Stockholm  med ca hundra styrelseledamöter från bostadsrättsföreningarna, där regeringens utredare Per-Anders Bergendal frågas ut. Pressen är välkommen att delta vid mötet.

Datum: 30 maj
Plats: Kungsholmen konferens och matsal
Adress: Trygg Hansahuset, Fleminggatan 18, Stockholm

Agenda
18.00-18.30   Lättare förtäring serveras
18.30-18.45   Anders Svensson, vd HSB Stockholm, inleder
18.45-19.30   Per-Anders Bergendal presenterar förslaget
19.30- 20.30  Frågestund

Bakgrund
Regeringen beslutade den 8 december 2011 att tillkalla en särskild utredare för att analysera marknaden för uthyrning av bostäder och lämna underlag för ställningstaganden till hur den kan utvecklas (S 2011:12). Analys- och utredningschefen Per Anders Bergendahl förordnades till särskild utredare. Utredningen antog namnet Hyresbostadsutredningen. Delbetänkandet Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25)

 

Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden