Gå direkt till innehåll
Välkommet att Finansinspektionen backar om amorteringskrav

Pressmeddelande -

Välkommet att Finansinspektionen backar om amorteringskrav

Finansinspektionen (FI) drar tillbaka amorteringskravet på nya bostadslån. Det är framför allt den rättsliga osäkerheten som framkom i resmissvaren som gör att FI anser att de inte kan gå vidare med amorteringskravet.

– Finansinspektionens besked är välkommet. Det är naturligtvis viktigt med en sund amorterings- och sparkultur, men remissvaren visade att det finns uppenbara nackdelar med förslaget om krav på amortering, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago.

På presskonferensen beskrev FI att läget i hushållssektorn inte är akut. De menade att många hushåll har goda buffertar, men att inte tillräckligt många hushåll amorterar på bostadslånen. FI påtalade att de att fortfarande anser att ett amorteringskrav behövs, men att de behöver ett större mandat för att det ska kunna genomföras.

– Det är viktigt att regeringen tar till sig av vad bostadssektorn framfört för kritik i det fortsatta arbetet med hushållens skuldsättning. Förslag som riskerar att bromsa nyproduktionen av bostäder vore djupt olyckligt i en tid av stark urbanisering, bostadsbrist och med stora utmaningar på bostadsmarknaden. Ytterst handlar det om få till stånd ett långsiktigt ökat bostadsbyggande om regeringens mål om 250 000 nya bostäder fram till 2020 ska kunna uppnås, säger Anders Lago.

– HSB anser dessutom att en stimulans till de som sparar till egen bostad vore bra för en bättre balans för hushållens skuldsättning. Det gör det enklare att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för boendet. Och det skapar trygghet för individen och bidrar till ett ekonomiskt hållbart samhälle, avslutar Anders Lago.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden