Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Välkommet besked från regeringen: ”Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvatten”

Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD). Det innebär att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen eller energin till varmvattnet i varje lägenhet, och debitera varje lägenhetsinnehavare för den. Beslutet ligger i linje med två rapporter som Boverket tidigare lämnat till regeringen i frågan. Båda rapporterna visade tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med IMD.

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan bör vara att minska byggnadernas effekt och energibehov, och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav tvingar fastighetsägarna att använda en viss typ av utrustning och lösning som inte tar hänsyn till de lokala energitaxorna, säger Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund.

Bakgrunden till IMD finns i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det ska införlivas i svensk lagstiftning och några delar i direktivet anger att alla fastigheter ska installera utrustning för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har i två rapporter slagit fast att det generellt inte är kostnadseffektivt. Och nu följer regeringen alltså Boverkets rekommendationer.

– Frågan om IMD har stötts och blötts i många år. Nu får vi äntligen ett avslut i frågan. Och bostadsrättsföreningar kan nu i stället genomföra verkningsfulla åtgärder som ger fastigheter låga koldioxidutsläpp, säger Roland Jonsson.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden