Gå direkt till innehåll
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund

Pressmeddelande -

Välkommet besked från regeringen om slopande av bygglov för solel

Det nuvarande kravet på bygglov för att montera solceller ska slopas. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen lägger fram idag. Enligt förslaget räcker det att från 1 juli i efterhand anmäla till kommunen att solceller har monterats på byggnaden

Solceller får emellertid inte monteras utan bygglov på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detsamma gäller inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.

– Det är ett välkommet besked från regeringen. Ett borttaget bygglov kommer sannolikt att öka utbyggnadstakten av solcellsanläggningar som producerar förnybar el hos bostadsrättsföreningar, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund

Idag är bygglovshantering den faktor som oftast förenar solcellsprojekt.

– Kravet på bygglov för solcellsanläggningar är kännbart för bostadsrättsföreningar eftersom det innebär extra administration, fördröjning och som därmed medför onödiga merkostnader, säger Magnus Ulaner.

Förslaget från regeringen innebär dock att solcellsanläggningar på platta tak fortsatt kräver bygglov.

– En stor andel av taken på flerbostadshus är platta. Dessa tak är mycket lämpliga för solceller och solcellsanläggningarna syns normalt inte från marken. Därför borde även solelanläggningar där vinkeln mot taket är max 30 grader, och inte syns från marken, omfattas av de nya bestämmelserna, säger Magnus Ulaner.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm