Följ HSB Riksförbund

Välkommet besked från regeringen om slopande av bygglov för solel

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2018 14:23 CET

Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund

Det nuvarande kravet på bygglov för att montera solceller ska slopas. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen lägger fram idag. Enligt förslaget räcker det att från 1 juli i efterhand anmäla till kommunen att solceller har monterats på byggnaden

Solceller får emellertid inte monteras utan bygglov på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detsamma gäller inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.

– Det är ett välkommet besked från regeringen. Ett borttaget bygglov kommer sannolikt att öka utbyggnadstakten av solcellsanläggningar som producerar förnybar el hos bostadsrättsföreningar, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund

Idag är bygglovshantering den faktor som oftast förenar solcellsprojekt.

– Kravet på bygglov för solcellsanläggningar är kännbart för bostadsrättsföreningar eftersom det innebär extra administration, fördröjning och som därmed medför onödiga merkostnader, säger Magnus Ulaner.

Förslaget från regeringen innebär dock att solcellsanläggningar på platta tak fortsatt kräver bygglov.

– En stor andel av taken på flerbostadshus är platta. Dessa tak är mycket lämpliga för solceller och solcellsanläggningarna syns normalt inte från marken. Därför borde även solelanläggningar där vinkeln mot taket är max 30 grader, och inte syns från marken, omfattas av de nya bestämmelserna, säger Magnus Ulaner.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.