Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vilka vinner tävlingen om mest energieffektiva tvättstugan?

På Fastighetsbranschens Energidagar på Garnisonen konferens i Stockholm, den 24/10 kl 16.30, koras vinnarna av tekniktävlingen för energieffektiv torkutrustning*. Priset delas ut för att påskynda utvecklingen av energieffektivare tvättstugor i flerfamiljshus. Tekniktävlingen vill bidra till att vi går mot ett grönare Sverige och tar hänsyn till alla komponenter som drar energi, även de osynliga.

–  Tvättstugan är den vita fläcken på energikartan. Det har slösats mycket energi på torkningen i onödan. Som teknikläget ser ut idag kan det vara ekonomiskt lönsamt att byta ut en helt ny maskin mot en mer energisnål, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund och prisutdelare. 

Det är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, som tagit initiativ till tävlingen. Bidragen är indelade i fyra grupper: Energieffektivaste, billigaste, snabbaste och servicevänligaste torkningsprocessen. 

–  Bebo genomför tävlingen eftersom det är tydligt att tvättstugor och dess utrustning är en kvarglömd post som inte tas med vid energideklarationen. Idag saknas energiklassning på dessa vitvaror, vilket försvårar möjligheten att göra ett rationellt val för konsumenten. Vi rekommenderar att man ska begära att leverantören redovisar vilken energiklassning utrustningen har, trots att EU inte kräver detta ännu, säger Roland Jonsson. 

*Tävlingen utvärderas efter följande kriterier:

·  Energieffektivaste torkningen (minst kWh)

·  Billigaste torkningen per cykel (energi x kostnad för energin)

·  Snabbaste torkningen mätt i minuter/timmar

·  Servicevänlighet torkningsutrustningen (drift och underhåll)

Här kan ni läsa mer om tävlingen. 

För mer information, kontakta:

Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund, 072-740 89 60


Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm