Gå direkt till innehåll
Andrahandsupplåtelse - Svårt att sälja och efter försäljning i avvaktan på nytt tillträde

Blogginlägg -

Andrahandsupplåtelse - Svårt att sälja och efter försäljning i avvaktan på nytt tillträde

Går du i försäljningstankar men har svårt att sälja din bostad på grund av rådande förhållanden på bostadsmarknaden? Eller har du redan sålt din bostad men köparens tillträdesdag är inte förrän senare? I vilka fall har man godtagbara skäl för att få hyra ut sin lägenhet i andrahand? Vi reder ut rättsläget!

Svårt att sälja sin bostad

För att detta ska utgöra ett godtagbart skäl för en andrahandsupplåtelse krävs generellt att du som bostadsrättshavare kan bevisa att bostaden är svårsåld, lämpligen genom att visa att man försökt sälja lägenheten men inte lyckats. Att man får ett något lägre pris än väntat är som utgångspunkt inte att likställa med svårt att sälja. Om bostadsrätten är svår att sälja på grund av de rådande marknadsförutsättningarna kan en upplåtelse trots detta tillåtas för att ge bostadsrättshavaren ett visst utrymme att avvakta med försäljningen. Har marknaden inte förbättrats på ett år, finns normalt inte skäl att låta bostadsrättshavaren avvakta längre med försäljningen.

I ett fall från Hyresnämnden i Linköping (Ä 1023-20) hade bostadsrättshavaren gjort gällande att han väntade på bättre marknadsförhållanden. Bostadsrättshavaren hade inte sänkt utgångspriset, som låg över det pris han själv förvärvade lägenheten för. Hyresnämnden ansåg att ansökan om andrahandsuthyrning därför vilade på ett rent spekulativt syfte och därmed avslogs ansökan.

Efter försäljning i avvaktan på nytt tillträde

Om du har sålt din lägenhet och flyttat ut men fortfarande inväntar tillträdesdagen för den nya köparen kan du ha en godtagbar anledning att hyra ut din lägenhet i andra hand. Tidsperioden för en andrahandsuthyrning på denna grund måste dock vara rimlig.

Hyresnämnden i Malmö (Ä 1538-14) beslutade att ge en bostadsrättshavare tillstånd för en andrahandsupplåtelse efter försäljning av lägenheten i väntan på att den nya bostadsrättshavaren skulle tillträda lägenheten. I detta fall var lägenheten såld och bostadsrättshavaren begärde tillstånd till andrahandsupplåtelse i väntan på att föreningen skulle godkänna köparen och att köparen därefter skulle tillträda lägenheten, vilket beräknades kunna ske inom fyra månader från ansökan. Bostadsrättshavaren hade genom att ge underlag som visade att lägenheten var svårsåld och efter den var såld begränsa tillståndet till endast en kortare tid visat skäl för att få upplåta lägenheten i andra hand, och därför medgavs tillstånd för andrahandsupplåtelse.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Juristerna

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden