Följ HSB Riksförbund

HSBs Jurister svarar på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna nr. 4. (Svar på inkomna frågor)

Blogginlägg   •   Okt 31, 2017 10:50 CET

Vi har renoverat vår lägenhet och hittat asbest. Vem svarar för saneringen av asbest? Kan vi ålägga föreningen att stå för kostnaden?

Enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening skyldighet att hålla lägenheten och huset i gott skick i den mån ansvaret inte enligt 12 § samma kapitel vilar på bostadsrättshavaren. Fördelningen av underhållsansvaret regleras närmre i föreningens stadgar. 

Föreningen har också enligt 8 kap. 6 § 2 st. miljöbalken en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Vad gäller asbest kan det enligt Arbetsmiljöverket konstateras att:

"När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer."

I detta fall har bostadsrättshavaren initierat en renovering. Det torde vara detta som frilagt asbesten. När asbesten frilagts utgör den en olägenhet för människors hälsa. 

I Stockholms tingsrätts dom av den 10 januari 2008 (T 10068-07) har en liknande fråga prövats. Domstolen kan då konstatera att:

"Eftersom [bostadsrättshavaren] orsakat behovet av sanering har han i förhållande till föreningen att svara för den uppkomna olägenheten. Skäl att ålägga föreningen betalningsskyldighet på grund av bestämmelser i bostadsrättslagen eller miljöbalken föreligger därför inte." 

Om bostadsrättshavaren orsakat behovet av saneringen ska bostadsrättshavaren därför också stå för kostnaden. Någon möjlighet att ålägga föreningen att stå för kostnaden enligt bostadsrättslagen eller miljöbalken finns inte. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.