Gå direkt till innehåll
Kan jag spara pengar genom att använda elutrustning på natten?

Blogginlägg -

Kan jag spara pengar genom att använda elutrustning på natten?

Höjda elpriser har lett till frågor och idéer om olika sätt för att dra in på elkostnaden. Har man ett elavtal med timpris kan man exempelvis minska elkostnaden genom att använda elutrustning på natten, eftersom elpriset ofta är lägre under den tiden på dygnet. Detta beror på att efterfrågan på el är lägre under natten, vilket leder till ett lägre pris. Det är dock viktigt att man tänker på säkerheten och beaktar eventuella risker som kan uppstå.

Risker och störningar

Om man använder elutrustning på natten så som tvättmaskin eller diskmaskin, kan det finnas risk att den börjar brinna eller börjar läcka vatten när man sover. Det är därför viktigt att man använder säker och väl underhållen utrustning och att man följer anvisningarna för hur den ska användas. Det är också bra att ha rutiner för att kontrollera att elutrustningen är avstängd och uttagen ur vägguttaget när den inte används. Skulle en skada uppstå kan eventuell försäkringsersättning påverkas om det visar sig att elutrustningen inte hållits under uppsikt eller använts på korrekt sätt.

Om man bor i en bostadsrättsförening är det också viktigt att tänka på att användning av elutrustning nattetid kan orsaka störningar för grannar i föreningen. Många föreningar har ordningsregler som begränsar möjligheten att använda bullrig eller störande elutrustning under vissa tider på dygnet. Störningar utgör en förverkandegrund enligt bostadsrättslagen vilket innebär att de kan bemötas med en anmodan om rättelse. För att det ska gå så långt krävs dock att användningen av elutrustningen nattetid ger upphov till oacceptabla störningar. För att undvika detta kan det vara bra att t.ex. välja ett kortare program på tvätt- eller diskmaskinen när dessa används under natten.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden