Följ HSB Riksförbund

När kan bostadsrättshavaren få nedsatt årsavgift?

Blogginlägg   •   Jun 12, 2020 09:00 CEST

Det är inte ovanligt att en bostadsrättslägenhet behöver underhållas eller repareras på grund av brister i lägenheten eller uppkomna skador. När en skada uppstår görs inledningsvis en utredning av skadan och därefter fördelas underhålls- och reparationsansvaret mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen i enlighet med föreningens stadgar. Arbetena som utförs i lägenheten kan givetvis komma att innebära att hela eller delar av lägenheten inte går att nyttja under arbetets gång. Det är en vanlig uppfattning att bostadsrättshavaren har rätt till nedsättning av avgiften under tiden bara för att lägenheten eller delar av lägenheten inte går att nyttja men riktigt så är det inte.

En bostadsrättshavare har rätt till nedsättning av årsavgiften om det uppkommer hinder eller men i nyttjanderätten genom bostadsrättsföreningens vållande. Med vållande menas att det ska vara fråga om någon grad av vårdslöshet från bostadsrättsföreningens sida. Bostadsrättshavaren har således ingen rätt till nedsättning av årsavgiften vid hinder eller men som uppkommer då bostadsrättsföreningen på ett normalt sätt utför sin lagstadgade underhållsskyldighet.

Om bostadsrättsföreningen har varit vårdslös har bostadsrättshavaren rätt till en skälig nedsättning. Med detta menas att nedsättningen ska anpassas till bristens omfattning och karaktär. Om lägenheten till exempel kan användas till viss del ska nedsättningen anpassas efter det.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.