Gå direkt till innehåll
Nya och hårdare regler för att motverka oriktiga hyresförhållanden

Blogginlägg -

Nya och hårdare regler för att motverka oriktiga hyresförhållanden

Den 13 juni 2019 fattade riksdagen beslut om att anta regeringens förslag till lag om ändring i jordabalkens 12 kapitel, även kallat hyreslagen. Lagändringen träder i kraft den 1 oktober 2019 och syftar till att motverka problematiken med oriktiga hyresförhållanden dvs. svarthandel med hyresavtal, skenbyten, olovliga andrahandsupplåtelser m.m. Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

Oriktiga hyresförhållanden i kombination med rådande bostadsbrist bidrar till en skev bostadsmarknad och ockerhyror men skapar även otrygghet för såväl andrahandshyresgäster som omkringboende som inte känner igen sina grannar. Andrahandshyresgäster tenderar dessutom att inte anmäla skador i lägenheten till fastighetsägaren i rädsla av att bli påkomna. Möjligheten att tjäna pengar med förhållandevis liten risk attraherar även kriminella element som utnyttjar utsatta människor i behov av bostad.

Det nya regelverket innebär bl.a. att det blir brottsligt att köpa hyresavtal samtidigt som den som köpt, sålt eller försökt sälja sitt hyresavtal kan bli uppsagd med omedelbar verkan. Befintliga straff för försäljning och förmedling av hyresavtal mot otillåten ersättning skärps.

Det blir även brottsligt att ta ut oskäligt hög hyra vid olovlig andrahandsupplåtelse och andrahandshyresgäster ges en utökad möjlighet att begära två års återbetalning om de drabbats.

Utöver skärpning av straff och att det nu blir brottsligt att köpa hyresavtal och ta ut oskäliga hyror ges hyresvärden utökade möjligheter att vidta åtgärder mot hyresgäster som upplåter sina lägenheter olovligt. En hyresgäst kommer t.ex. kunna bli uppsagd med omedelbar verkan om hyresvärden upptäcker att vederbörande upplåter sin lägenhet olovligt i andrahand och/eller har tagit ut en oskäligt hög hyra. Lagändringarna innebär således att hyresgäster inte längre har möjlighet att vidta rättelse för att på så vis undvika att bli uppsagda. Tidigare har det vid förlängningstvister där uppsägningar på grund av olovliga andrahandsupplåtelser prövats lagts stor vikt vid om hyresvärden skickat rättelsebrev eller inte.

Rätten att byta sin lägenhet är välförankrat i hyreslagen men eftersom svarthandel med hyresavtal ofta sker genom just byten ska regelverket ändras på så vis att hyresnämnden inte kommer godkänna byten där bostadsrätt eller villa är en del av byteskedjan eller i fall där det finns skäl att anta att någon form av ersättning för bytet erlagts. Bytesrätten ska även begränsas på så vis att hyresgästen måste ha bott i sin lägenhet i minst 1 år för att hyresnämnden ska godkänna bytet.

HSB har ett stort bestånd av hyresrätter och många av våra bostadsrättsföreningar runtom i landet har hyreslägenheter i sina fastigheter. Arbetet med oriktiga hyresförhållanden är utmanande och viktigt, de nya reglerna har troligtvis en avskräckande effekt men problematiken kommer fortfarande existera så länge det är bostadsbrist varför det är positivt att fastighetsägare får utökade möjligheter att agera.

Kontakta oss

Om du har några frågor rörande den nya lagstiftningen eller vill ha hjälp med att komma till rätta med oriktiga hyresförhållanden är du varmt välkommen att kontakta oss. Enklast sker en första kontakt via vår juristjour på telefonnummer 0771 224 200.

Ämnen

Presskontakt

Andrés Hammar

Andrés Hammar

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm