Följ HSB Riksförbund

​Rättelseanmodan inte utformad rätt – Då är anmodan utan verkan

Blogginlägg   •   Mar 31, 2017 09:13 CEST

Vi gör en liten dykning i rättsfallsarkivet och fäster strålkastarna vid ett avgörande som kom för drygt två år sedan. I målet förlorade en bostadsrättsförening sin talan redan genom att rättelseanmodan inte höll måttet.

Sammanfattning av avgörandet

En bostadsrättsförening hade från boende i föreningen mottagit klagomål om störningar beträffande en bostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningen hade skickat honom tre rättelseanmaningar. Då någon rättelse inte skedde skickade bostadsrättsföreningen in en stämningsansökan till tingsrätten och yrkade att bostadsrättshavaren skulle avhysas.

I rättelseanmodan angavs det att bostadsrättsföreningen ”under en längre tid vid ett flertal tillfällen mottagit klagomål om oacceptabla förhållanden och störningar”. Vidare framförde bostadsrättsföreningen att de uppmanade bostadsrättshavaren att vidta rättelse och upplyste om att lägenheten kan förklaras förverkad och att avhysning kan komma att ske.

Av bostadsrättslagen framgår att uppsägning på grund av störningar bara får ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. En korrekt rättelseanmodan är alltså en förutsättning för en uppsägning.

Svea hovrätt konstaterar i sin dom att en rättelseanmodan måste vara klar och entydig till sitt innehåll och att den ”bör innehålla en upplysning om i vilka avseenden bostadsrättsföreningen anser att bostadsrättshavaren har brustit i sina åligganden”. Rättelseanmodan ”måste i vart fall vara så tydlig att bostadsrättshavaren får klart för sig vad han eller hon måste göra för att undvika förverkande”.

Både tingsrätten och Svea hovrätt är överens om att formuleringen i rättelseanmodan med hänvisningen till ”oacceptabla förhållanden och störningar” inte håller. Hovrätten säger att formuleringen inte är tillräckligt tydlig för att kunna tillmätas någon rättslig verkan. Detsamma gäller den allmänna uppmaningen att ”iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick”

Tingsrätten beslutade att käromålet skulle ogillas och hovrätten fastställer tingsrättens dom. Bostadsrättsföreningen förlorade alltså målet på grund av en bristfällig rättelseanmodan.

Ta hjälp i tid

Min starka rekommendation är att er förening tar hjälp med att författa och skicka rättelseanmodan. Ta kontakt med oss direkt så hjälper vi er. Ju snabbare vi kan komma in i processen desto lättare blir det för oss att hjälpa er att göra rätt. Det spar er tid och pengar.

Har ni frågor eller behöver stöd - kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er förening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Kommentarer (2)

  Kan ni ange målnummer av fallet?

  - Ingela Bergdahl - 2017-08-31 10:36 CEST

  Hej Ingela,

  Självklart kan vi göra det.

  Svea hovrätt, T 6344-14, 2015-01-26

  Med vänlig hälsning
  Lucas Rehn
  HSB Riksförbund

  - Lucas - 2017-08-31 10:40 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.