Gå direkt till innehåll
​Rättelseanmodan inte utformad rätt – Då är anmodan utan verkan

Blogginlägg -

​Rättelseanmodan inte utformad rätt – Då är anmodan utan verkan

Vi gör en liten dykning i rättsfallsarkivet och fäster strålkastarna vid ett avgörande som kom för drygt två år sedan. I målet förlorade en bostadsrättsförening sin talan redan genom att rättelseanmodan inte höll måttet.

Sammanfattning av avgörandet

En bostadsrättsförening hade från boende i föreningen mottagit klagomål om störningar beträffande en bostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningen hade skickat honom tre rättelseanmaningar. Då någon rättelse inte skedde skickade bostadsrättsföreningen in en stämningsansökan till tingsrätten och yrkade att bostadsrättshavaren skulle avhysas.

I rättelseanmodan angavs det att bostadsrättsföreningen ”under en längre tid vid ett flertal tillfällen mottagit klagomål om oacceptabla förhållanden och störningar”. Vidare framförde bostadsrättsföreningen att de uppmanade bostadsrättshavaren att vidta rättelse och upplyste om att lägenheten kan förklaras förverkad och att avhysning kan komma att ske.

Av bostadsrättslagen framgår att uppsägning på grund av störningar bara får ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. En korrekt rättelseanmodan är alltså en förutsättning för en uppsägning.

Svea hovrätt konstaterar i sin dom att en rättelseanmodan måste vara klar och entydig till sitt innehåll och att den ”bör innehålla en upplysning om i vilka avseenden bostadsrättsföreningen anser att bostadsrättshavaren har brustit i sina åligganden”. Rättelseanmodan ”måste i vart fall vara så tydlig att bostadsrättshavaren får klart för sig vad han eller hon måste göra för att undvika förverkande”.

Både tingsrätten och Svea hovrätt är överens om att formuleringen i rättelseanmodan med hänvisningen till ”oacceptabla förhållanden och störningar” inte håller. Hovrätten säger att formuleringen inte är tillräckligt tydlig för att kunna tillmätas någon rättslig verkan. Detsamma gäller den allmänna uppmaningen att ”iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick”

Tingsrätten beslutade att käromålet skulle ogillas och hovrätten fastställer tingsrättens dom. Bostadsrättsföreningen förlorade alltså målet på grund av en bristfällig rättelseanmodan.

Ta hjälp i tid

Min starka rekommendation är att er förening tar hjälp med att författa och skicka rättelseanmodan. Ta kontakt med oss direkt så hjälper vi er. Ju snabbare vi kan komma in i processen desto lättare blir det för oss att hjälpa er att göra rätt. Det spar er tid och pengar.

Har ni frågor eller behöver stöd - kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er förening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden