Gå direkt till innehåll
Anders Lago föreslås bli ny ordförande i HSB

Pressmeddelande -

Anders Lago föreslås bli ny ordförande i HSB

Anders Lago förslås av en enig valberedning bli ordförande i HSB Riksförbund och i styrelsen för affärsbolaget HSB ProjektPartner. Valet sker den 19 maj på HSBs förbundsstämma/HSB ProjektPartners bolagsstämma.

 Under de senaste 12 åren har Anders Lago varit kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun. Innan han blev heltidspolitiker var han egen företagare.  Anders Lago är framför allt känd för sitt engagemang kring asyl- och flyktingfrågor, Södertälje kommuns samarbete med näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen och för annorlunda lösningar inom bostadspolitikens område. Han är initiativtagare till bl a Manpower Telge jobbstart AB, Telge Peab och Telge Tillväxt, bolag som är gemensamt ägda mellan kommunen och näringslivet. Anders Lago blev mycket uppmärksammad då han 2008 blev inbjuden att tala för den amerikanska kongressen.

 - Om jag blir vald till ordförande kommer jag arbeta för att öka bostadsbyggandet och göra bostadsrätten till ett alternativ för fler. HSB har en lång tradition av kvalitativt goda bostäder, 545 000 engagerade medlemmar och kan - nu när bostadsbristen ökar - vara en stark kraft i samhällsutvecklingen. Jag kommer eftersträva ett närmare samarbete mellan HSB, byggföretag och banker för att finna nya kostnadseffektiva lösningar både för befintliga HSB-föreningar och för nyproduktion. Jag kommer också att jobba för att HSB ska uppnå de egna mycket ambitiösa klimatmålen. Här har HSB imponerande ambitioner som jag vill vara med om att fullfölja

 Anita Modin är valberedningens ordförande. Hon lämnar följande kommentar:

 - Det är en helt enig valberedning som föreslår att Anders Lago väljs till ordförande i HSB Riksförbund och i affärsbolaget HSB ProjektPartner. Valet sker vid förbundsstämman den 19 maj. Vi anser att Anders Lago är mycket kompetent och lämplig för uppgiften. Han har stor integritet och är en mycket uppskattad person i alla läger. Han har jobbat mycket aktivt med bostadsfrågorna i Södertälje och visat att han har en drivkraft och en mycket kreativ förmåga som kommer väl till pass i HSB.  Att han är socialdemokratisk politiker betyder inte att HSB har en partipolitisk anknytning. Vi är en obunden organisation, men erfarenhet från hur politiken fungerar och kontaktnät med politiker är en stor tillgång för alla organisationer som arbetar med samhällsfrågor

 

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm